Europe for citizens “Network for a new Europe” projekta pirmā tikšanās

No 2020.gada 7. līdz 11. janvārim Lokri pilsētā (Itālija) norisinājās Europe for citizens “Network for a new Europe” projekta pirmā tikšanās.

Dagdas novada pašvaldību projektā pārstāvēja Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure, Bērziņu pagasta bibliotēkas vadītāja Olga Brenča, Dagdas novada domes juriste- personāla speciāliste Diāna Maculeviča un Jaundomes muižas Vides izglītības centra vadītāja Līga Vaivode.

Seminārs notika Lokri pilsētā Itālijas dienvidu daļā. Lokri ir sena pilsēta, kuru dibināja grieķi. Tajā joprojām tiek uzieti arheoloģiskie atradumi, tur atrodas senu svētnīcu, pilsētas sienu un teātru drupas.

Projektā NET4EU piedalījās Lokri (Itālija) pašvaldības, Lupeni (Rumānija) pašvaldības, Peštas (Ungārija) pašvaldības un Dagdas novada pašvaldības pārstāvji. Kopā tika apspriesta turpmākā projekta norise, izveidota un apstiprināta projekta simbolika un projekta mājas lapas darbība. Apmeklējām un iepazināmies ar Lokri domes darbību.

Liceo G. Mazzini vidusskolā notika atvērtais forums, kurā piedalījās projekta dalībnieki, izglītības iestādes skolotāji un audzēkņi. Tika prezentētas projekta dalībnieku pašvaldības. Semināra dalībnieki noklausījās profesora Pier Virgilio Dastoli lekciju “Eiropas institūciju loma cīņā pret ekonomisko krīzi ES”. Skolēniem un projekta dalībniekiem bija iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus un iesaistīties diskusijā.

Brauciena laikā tikām iepazīstināti ar pilsētas vēsturi un slavenākajiem apskates objektiem. Apmeklējām Lokri vecpilsētu, kas atrodas kalnos dažu kilometru attālumā no mūsdienu Lokri pilsētas. Apskatījām arī arheoloģiskos atradumus no senajiem grieķu laikiem, iepazināmies ar tā laika dzīves īpatnībām šajā reģionā. Pilsētā joprojām dzīvo grieķu tautas pārstāvji, kas turpina nodot no paaudzes uz paaudzi savas tradicionālās nodarbes un ēdienus.

Liels paldies Dagdas novada domei un Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājai Marijai Mickevičai par iespēju piedalīties un pārstāvēt Dagdas novadu šajā projektā!Jaundomes muižas Vides izglītības centra vadītāja
Līga Vaivode


16.01.2020.