Biedrība „Invalīdu brālība „NEMA”

Biedrība „Invalīdu brālība „NEMA” ir nevalstiska organizācija reģistrēta LR Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2006. gada 28.septembrī . Atpazīstamībai ir savs logo un moto. Organizācijai no 2008. gada ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.

 I.B. „NEMA” mērķis ir palīdzēt personām ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem integrēties sabiedrībā. Sniegt informācijas pieejamību, iesaistīties sabiedriskajā dzīvē un veicināt pašapziņas celšanu un garīgo pilnveidošanu. Brālības būtība ir iecietības veicināšana sabiedrībā un savā starpā, jo esot atšķirīgiem tautības un ticības pārliecībā, fiziskās un garīgās attīstības ziņā tiek meklētās kopīgās intereses un iespējas tās realizēt.

 Kopš 2008. gada  veiksmīgi tiek realizēta Eiropas Komisijas programma ,,Pārtikas produktu  izsniegšana trūcīgam personām’’.

Kopš  2015 gada  Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros iedzīvotajiem tiek piedāvāti sekojošie papildpasākumi:  meistarklase ēdienu pagatavošana un rokdarbu prasmju apgūšana, veselību veicinošās nodarbības, izglītojošie semināri.

Veikto aktivitāšu rezultātā cilvēki no dažādām sociālā riska grupām saņem vairākus viņiem nepieciešamos pakalpojumus, tā paaugstinot viņu sociālo aktivitāti un iekļaujot vietējā sabiedrībā.

Kopš 2018. gada ar Eiropas Atbalsta līdzfinansējumu tika izveidota  Zupas virtuve. Iespēju tikties reizi nedēļa un paēst izmanto gan trūcīgas personas , gan vientuļie pensionāri, gan cilvēki ar invaliditāti. Sniegtā palīdzība ir ļoti nozīmīga  zupas virtuves apmeklētājiem jo cilvēki saņem ne tikai silta ēdiena baudīšanu, bet arī uzmanību, ģimeniskuma sajutu, un abpusēju sirds siltumu. 

                                                                                      

Biedrībai savas mājas lapas nav, informāciju par EA programmu iedzīvotāji var saņemt Dagdas  pašvaldības mājas lapā www.Dagda.lv, bet bildes var redzēt www.facebook.com lappusē  Invalīdu brālība NEMA.

 

 Ar cieņu, Mārīte Zariņa

 Eiropas Atbalsta  fonda vistrūcīgākajām personām
koordinatore  Dagdas novadā