5. tiešsaistes sanāksme

22. janvārī notika 5. tiešsaistes tikšanās.

Šoreiz tika izrunāti uzdevumi, kuri bija izvirzīti un skatīti 4.tikšanās reizē.

Skatīts pārskats par konkrētu ES Viedo vēsturisko ciematu tīkla praktisko ieviržu īstenošanu:

- kopīgā stratēģija vēsturisko ciematu tīklam: pašreizējā situācija un gaidāmie uzdevumi,

- virtuālais forums viedokļu apkopošanai: pašreizējā situācija un gaidāmie uzdevumi,

- 5.,6. un 7. Starptautiskie Pasākumi: pārplānošana

 

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

Sanita Karpoviča