6. tiešsaistes sanāksme

27. aprīlī notika 6. tiešsaistes tikšanās Zoom platformā.

1. Tika pārrunāts par uzdevumu izpildi, kuri tika uzdoti 5. tiešsaistes tikšanās laikā.

2. Pārskats par Wp3 "Praktisko ieviržu izstrāde ES viedo vēsturisko ciematu tīklam" īstenošanu.

3. Izskatīti citi aktuālie jautājumi.

4. Nākamie soļi:

- Maķedonijai - jāsastāda īss labās prakses apraksts;

- Beļģijai video par labo praksi;

- video ar interviju par notikumu Beļģijā;

- ekspertu intervijas.

 

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

Sanita Karpoviča