Dagdas novada pašvaldības dalība projektā “DEMU”

ES programmas “Eiropa pilsoņiem” projekta “DEMU / Atbalsts demokrātiskai savienībai un aktīvam pilsoniskumam digitālajā laikmetā” īstenošanā ir iesaistītas 14 valstis: Spānija (vadošais partneris), Zviedrija, Slovēnija, Serbija, Itālija, Latvija, Bulgārija, Polija, Rumānija, Maķedonija, Horvātija, Beļģija, Francija, Čehija. Latviju šajā projektā pārstāv Dagdas novada pašvaldība. 4.-7.februārī Itālijas pilsētā Penne tika organizēta projekta atklāšana un dalībnieku pirmā tikšanās, uz kuru devās šī projekta koordinatore - IKSN vadītāja M.Mickeviča un JIC vadītāja A.Odiņeca.

„Visi ceļi ved uz Romu” – tā gluži pamatoti uzskatīja senie ceļotāji. Pat visattālākajos nostūros bija zināma „mūžīgās pilsētas” slava. Dzejnieki apdziedāja tās varenību un bagātību, diženumu un skaistumu. Ir pagājuši gadsimti, bet joprojām miljoni tūristu tiecas šurp skaistuma meklējumos, vēlmē pieskarties diženajai vēsturei un kultūrai, pašiem sajust Romas varenību kaut vai pāris brīvajās stundās, lai nedaudz iepazītu šīs vēsturiskās pilsētas laukumu skaistumu, ieklausītos strūklaku stāstos un stiprinātos garīgi, ieejot kādā no baznīcām. Roma vilināja iepazīt vēl daudzas citas nozīmīgas vēsturiskās un kultūras vietas, taču laiks bija doties uz autobusu, lai, kopā ar pārējiem projekta dalībniekiem, nokļūtu projekta norises vietā- pilsētā Penne. No autobusa loga varēja iepazīt elpu aizraujošos dabas skatus - vareno kalnu(Apenīnu kalni) sniegotās virsotnes, augu valsti u.c. burvīgās dabas ainavas. Braucot autobusā, bija interesanti un nepierasti vienlaicīgi dzirdēt 14 valodas, kuru vienojošā bija angļu valoda, ar dažiem partneriem arī vācu valodā. Tādos brīžos vēl reizi pārliecinies, cik svarīgas ir svešvalodu zināšanas!

Pirmās dienas vakarpusē notika projekta oficiālā atklāšana. Tajā uzstājās projekta līderi- nevalstiskās organizācijas “FMM” prezidents Guillermo Hita, ģenerālais menedžeris Cristina Moreno un ģenerālais koordinators Jose Barcia no Spānijas; itāļu koordinators Aldo di Fabrizio un žurnāliste Sabrina De Luca (Itālija); projekta menedžere Gosia Wochowska (Polija).

Otrajā dienā notika konference, kuras galvenā tēma ”Digitāla demokrātija” uz kuru bija aicināti Romas un Pescaras universitāšu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) jomā strādājošie profesori, studenti u.c. atbilstošie speciālisti. Projekta dalībniekiem bija dota lieliska iespēja iegūt saistošo informāciju, kā arī diskutēt par tādiem jautājumiem kā digitālā līdzdalība sabiedriski nozīmīgos procesos(Itālijā jau pastāv elektroniskā balsošana); digitālo prasmju loma demokratizācijas procesu attīstībā; jauno tehnoloģiju un jo īpaši sociālo mediju ietekme uz demokratizāciju u.tml. Tik daži teikumi no dzirdētā: jau bērnudārzi un skolas ir pirmās institūcijas, kur notiek pirmā iepazīstināšana ar tehnoloģijām; cilvēkiem pašlaik pasaulē vairāk mobilo tālruņu nekā tualešu; kāda ir mūsu digitālā pratība un kiberdrošība; vai mēs aizdomājamies par to, kad ieejam mājaslapā: www (atver acis pasaulei); mēs esam visu laiku pārmaiņu priekšā un nemitīgās pārmaiņās; vai esam gatavi Eiropas demokrātijai; vai tomēr demokrātija ir labāka nekā diktatūra; tikai izglītotība palīdz izprast daudzus demokratizācijas procesus; Eiropas regulas un datu aizsardzība. Viennozīmīgi tik daudz ir jāizglītojas ikvienam no mums par digitālajām sistēmām. Ja mūsdienās cilvēki pārzina digitālos rīkus, tad var pieslēgties dažādām Eiropas platformām(lasīt grāmatas, veikt dažādus darījumus), būt aktīvam rīku lietotājam. Konferences turpinājumā katrs sadarbības partneris prezentāciju veidā iepazīstināja ar savu valsti un dzimto vietu. Arī mūsu pašvaldības prezentācijā īsumā tika atspoguļota Dagdas novada dzīve, aktivitātes izglītības, kultūras un sporta jomā. Pēc konferences vēlā vakarā bija organizēta aizraujoša ekskursija uz Pennes pilsētas vēstures muzeju. Ekskursijas noslēgumā bija lieliska iespēja nogaršot tradicionālos itāļu virtuves ēdienus un iepazīt vietējās folkloras grupas priekšnesumus.

Trešajā dienā projekta dalībnieki devās Peskaru, lai apmeklētu Uzņēmējdarbības veicināšanas centru un vietējo nevalstisko organizāciju. Nozaru pārstāvji dalījās savā pieredzē. Labās prakses piemēri liecināja par to, ka Itālijā liela vērība tiek pievērsta jaunajiem uzņēmējiem. Pārsvarā Abruzzo reģionā nodarbojas ar tūrismu un lauksaimniecību. Daudzveidīgas digitālās iespējas palīdz veiksmīgāk veidot savu biznesu. Šīs dienas gaitā iespaidīga bija arī neliela ekskursija pa Peskaras pilsētu, un, protams, pavadītais neaizmirstams mirklis Adrijas jūras krastā. Atgriežoties Pennes pilsētā, projekta dalībnieki aktīvi darbojās grupās, kur tika izvērtētas šīs tikšanās aktivitātes un pārrunāti uzdevumi nākošai tikšanās reizei. Trešās dienas aktivitātes noslēdzās ar nacionālo vakaru, kur katra valsts cienāja pārējos dalībniekus ar savai valstij raksturīgākajiem gardumiem, kā arī iesaistīja rotaļās, dejās u.tml. kultūras aktivitātēs.

Nākošā projekta sadarbības partneru tikšanās tiks organizēta Slovēnijas pilsētā Novo Mesto, 2020. gada aprīlī. Taču līdz tam, katrs sadarbības partneris īstenos projektā paredzētos uzdevumus.

Dalība projektā bija ļoti vērtīga. Radās jaunas idejas un sadarbības partneri turpmākiem kopīgiem projektiem/ aktivitātēm, kas var palīdzēt jauniešiem un citiem mūsu novada iedzīvotājiem justies zinošākiem un drošākiem mūsdienu digitālajā pasaulē. Paldies Dagdas novada pašvaldībai par doto iespēju piedalīties projektā!

 

Dagdas novada JIC vadītāja A. Odiņeca