Jauniešu apmācības “DEMOpolitika” Dagdā

Jauniešu biedrība “DAGNE” sadarbībā ar Dagdas pilsētas un pagasta apvienības Izglītības, sporta un kultūras nodaļu, Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāvjiem organizēja „Supporting Democratic Union And Active Citizenship in Digital Area” starptautisko projektu.

7.augustā Dagdas pilsētas bērnu un jauniešu centrā (Alejas ielā 11a) pulcējās pilsoniski aktīvi un zinātgriboši jaunieši. Ierodoties uz jauniešu apmācībām “DEMOpolitika”, jaunieši izrādīja savu interesi par digitalizācijas, demokrātijas un līdzdalības procesiem Latvijā un pasaulē.

Pasākums tika atklāts plkst.11:00 ar Jauniešu biedrības “DAGNE” valdes priekšsēdētāja Aivara Bačkura uzrunu un projekta „Supporting Democratic Union And Active Citizenship in Digital Area” rezultātu prezentēšanu apmācību dalībniekiem.

Neskatoties uz mainīgajiem laikapstākļiem ārā, pasākuma turpinājums sekmējās ar karstām diskusijām un lektoru uzrunām.

Neformālās jauniešu apmācības uzsāka Sintija Nīcgale, kura iepazinās ar jauniešiem un deva iespēju jauniešiem iepazīties vienam ar otru, izskaidrojot demokrātijas un digitalizācijas jēdzienus, nostiprinot tos ar dažāda veida piemēriem un iezīmes faktoru izskaidrojumiem, kas sniedza jauniešiem pirmo priekšstatu par dienas tematiku. Turpinājumā jaunieši kopā ar Sintiju darbojās grupās, veidojot improvizētās debates, kurās bija iespēja izteikties un atspēkot argumentus. Ar šīs aktivitātes palīdzību izdevās praktiski parādīt jauniešiem, kādā veidā tiek veidota demokrātija Latvijā un daudzviet pasaulē.

Apmācības turpinājās ar Latvijas 12. Saeimas deputāta, šobrīd Dagdas pilsētas un pagastu apvienības Tūrisma informācijas centra vadītāja, Jura Viļuma lekciju jauniešiem. Lekcijas laikā Juris iepazīstināja ar Latvijas politiskajā iekārtā strādājošiem digitalizācijas rīkiem, ar kuru palīdzību jaunieši var sekmēt un ietekmēt valstī notiekošos procesus, izrādot savu pilsonisko līdzdalību. Jaunieši atzina, ka diskusijā ar Juri Viļumu visvairāk viņiem patika dzīvā komunikācija, kad uz uzdoto jautājumu Juris sniedza atvērtu atbildi, par to, kā personīgi viņš rīkojās, vai rīkotos dažāda veida situācijās.

Izrunājot un izzinot digitalizācijas un demokrātijas procesus Latvijā, turpinājumā tika izskatīti dotie procesi izmantojot Eiropas un pasaules prizmu, gūstot atziņas no demokrātiski un digitalizēti attīstītākajām valstīm arī apskatot medaļas otro pusi, kurā jauniešus iepazīstināja ar demokrātijas un digitalizācijas sliktajiem piemēriem pasaulē. Šajā tēmā jaunieši lēca kopā ar biedrības “New East” vadītāju Jorenu Dobkeviču. Jaunieši dalījās ar atziņām par jauniegūtajām zināšanām un veica prāta vētras par to, kādā veidā mēs, Latvijas jaunieši, varam pilnveidot un attīstīt valstī notiekošos procesus ar digitalizācijas palīdzību.

Zināšanām bagāto un aktivitātēm piesātināto dienu turpināja Vilis Brūveris, stāstot un diskutējot par tēmu LĪDZDALĪBA. Iepazīstinot ar sevi un līdzdalības soļiem, Vilis jauniešiem sniedza pozitīvos līdzdalības piemērus Latvijas teritorijā, kuru rezultātā neliela iniciatīvu grupa spēja paveikt lielus darbus, kas iedvesmoja jauniešus un lika aizdomāties par viņu iespējām un spējām paveikt lielākus vai mazākus darbus, lai uzlabotu vidi sev apkārt. Pēc iedvesmas pilnā stāstījuma tika izskatīti 9 līdzdalības pakāpieni, kurus jaunieši interaktīvā veidā izspēlēja grupās, izprotot to būtību.

Neformālo jauniešu apmācību “DEMOpolitika” diena izdevās tiešām piesātināta, jo tikai plkst.17:00 izdevās noslēgt programmu un izsniegt jauniešiem pateicības rakstus un sertifikātus par aktīvu līdzdarbošanos pasākumā. Katrs  jaunietis  devās  mājup  ar  sev  iegūtu   pievienoto vērtību.

Pasākuma organizēšanā tika iesaistīti vairāki cilvēki un pašvaldības iestādes. Jauniešu biedrība “DAGNE” saka lielus paldies vārdus Dagdas pilsētas bērnu un jauniešu centram par atbalstu tehnisku jautājumu risināšanā un organizatoriskajā procesā, kā arī atsevišķi ir jāatzīmē brīvprātīgās jaunietes Elizabetes Križanovskas ieguldījums apmācību organizēšanas procesā, kura pildīja mentora funkcijas no paša pasākuma sākuma plānošanas stadijas, Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolas  direktorei  Marijai  Micķevičai  par  vērtīgajiem ieteikumiem pasākuma norisei.

Pasākumu finansiāli atbalstīja ES  programma ’’Eiropa pilsoņiem’’ un tas  notika projekta  "Supporting Democratic Union And Active Citizenship in Digital Area" ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja: Aivars Bačkurs, Jauniešu biedrības DAGNE valdes priekšsēdētājs, t.: 29693869, e-pasts: aivars.bachkurs@gmail.com