NovoMesto, Slovēnija 5.-7.10. oktobris 2. tikšanās

No 5.oktobra līdz 7.oktobrim NovoMesto (Slovēnija) notika Digitālā Demokrātijas Tīkla otrais starptautiskais pasākums: ′′ Demokrātiskās savienības un aktīvās pilsonības atbalstīšana digitālajā laikmetā".

Par to, kas ir digitālā ES politika visaptverošu ievadu varat atrast šeit (video:

EU digital policy - the EU's plan to turn Europe digital:
https://www.facebook.com/events/233848377915062
Privacy protection and Covid19 - privacy versus health?
https://www.facebook.com/events/787560681775268

5. oktobris - trīs dienu starptautiskā tiešsaistes un bezsaistes pasākuma pirmā diena projekta “Demokrātiskās savienības un aktīvās pilsonības atbalstīšana digitālajā laikmetā” projektā. Pasākuma nosaukums - "Informācijas laikmetā,  izglītības trūkums ir izvēle?" - Par plašsaziņas līdzekļiem un informācijas lietotprasmi.

Pasākumu atklāja Mitja Bukovec un Andreja Petrovič, Slovēnija; vadītāja - Federación de Municipios de Madrid - José Barcia Gonzalez un Cristina Moreno, Spānija.

Aldo Di Fabrizio, Itālija izstāstīja īsu pirmā projekta tikšanās kopsavilkumu Pennē.

ES finansēta projekta par digitālo demokrātiju, mediju pratību un žurnālistiku digitālajā laikmetā “Newsroom Europa” labākās prakses prezentācija: Ester Snedec, Slovēnija.

6. oktobris - trīs dienu starptautiskā tiešsaistes un bezsaistes pasākuma otrā diena projekta "Demokrātiskās savienības un aktīvās pilsonības atbalstīšana digitālajā laikmetā ".

Uzstājās eksperti un speciālisti, kuri stāstīja par mediju un informācijas lasītprasmes atbalstīšanu kā būtisku elementu pilsoniskās līdzdalības digitālajā laikmetā.

Eksperts - Paolo Celot - EAVI - plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes pilsonībai dibinātājs un ģenerālsekretārs - kurš uzsvēra tēmu "Kā digitālā pratība var atbalstīt dažādu vecumu un sociālo grupu demokrātisku un politisku iesaistīšanos": https://eaviconversations.eu/.

Eksperts - Marko Puschner - vecākais administratīvais darbinieks Ļubļanas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē - Sociālās informātikas, digitālās pratības un demokrātijas, pilsoņu drošības centra vietnē SAFE.SI, vietne: www.safe.si

Eksperts - Francesco Marchionni (Bruxelles Europe ASBL / EuLabTEC, “No drošāka interneta uz labāku internetu bērniem un jauniešiem”)

https://b-bico.be/?lang=en

https://www.betterinternetforkids.eu/.../resou.../gallery...

https://www.betterinternetforkids.eu/.../resou.../gallery...

https://www.betterinternetforkids.eu/.../resou.../gallery...

Eksperts - Maya Arnaudova (asociācija "Institūta PERSPEKTĪVAS" - Bulgārija): “Bulgārijas Drošāka interneta centrs strādā ar bērnu un jauniešu aizsardzību un iespēju nodrošināšanu internetā, veicinot izpratni, apmācot, konsultējot un rīkojoties pēc sabiedrības ziņojumiem par seksuālu vardarbību tiešsaistē un nepilngadīgo izmantošanu tiešsaistē. Palielinot digitālo pratību bērnu un jauniešu vidū, mēs kopš 2005. gada esam veicinājuši interneta, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pozitīvu, drošu un atbildīgu izmantošanu”.

-> https://www.safenet.bg/en/

-> https://youtu.be/KRTYLHy9NGM

-> https://www.betterinternetforkids.eu/.../practice/helplines

-> https://vimeo.com/383270456

-> https://www.webwise.ie/parents/

-> https://www.webwise.ie/category/videos/videos-for-parents/

-> https://www.webwise.ie/teachers/resources/

Dr. Jure Gombac no Slovēnijas Migrācijas institūta uzstājās ar lekciju, apspriežot veidus, kā plašsaziņas līdzekļu un informācijas pratības atbalstīšana ir kritisks pilsoniskās līdzdalības elements digitālajā laikmetā.

7. oktobris – trešā diena -′′ Kā izveidot tiešsaistes anketas sociālo jautājumu izpētei?" - Sonja Kukmane no Augstākās profesionālās koledžas.

Noslēguma dienā bija praktiskie darbi, kurus visi veica grupās. Veidoja anketas, izmantojot Google formas.

Tā pagāja 3 dienas, kurās maksimāli īsā laikā tika sniegts ļoti daudz informācijas, pieredzes, kuru visi izmantos gan darbā, gan ikdienā.

Neiztika arī diskusijas par korona vīrusu. Katram bija viedoklis šajā jautājumā.

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi projekta nākamais solis ir tikšanās Polijā, kuru plānots rīkot 24. – 27.11.2020.

Ņemot vērā ar COVID-19 saistīto situāciju, Polijas vadītāja lēmumu, pasākuma datums var tikt mainīts.

#EuropeForCitizens #digitaldemocracy

https://www.facebook.com/digitaldemocracynetwork

 

Otrā starptautiskā pasākuma ietvaros ir sagatavoti papildus 3 īsi video.
Digitālās demokrātijas tīklā tagad ir par 3 reklāmas produktiem vairāk.

 

 

Sanita Karpoviča