Online tikšanās

# EU Save # Eiropas projekta Eiropa pilsoņiem ietvaros projekta partneri pašlaik komunicē dažādās online platformās. 2.jūnijā tika diskutēts par tālāko projekta koordināciju un menedžmentu, labās prakses piemēru, ko iesniedza katra pašvaldība izvērtēšana, kā arī plānota turpmākā projekta norise. Dagdas novada pašvaldība ir viena 8 Eiropas valstu (Beļgija, Maķedonija, Itālija, Spānija, Bulgārija,Horvātija, Portugāle) mazo pašvaldību sadarbības partneriem.

2020.02.06.

Pielikumā tikšanās plāns.