Pašvaldību tīklojumi (Networks of Towns)


Sperts pirmais solis veiksmīgai dalībai programmā “Eiropa pilsoņiem”.

 

2016.gada  novembrī  Dagdas    novada  pašvaldībā, Dagdas vidusskolā  tika  organizēts  informatīvais seminārs “ES programma “Eiropa pilsoņiem” – atbalsts pašvaldībām un NVO”.


Ar prezentāciju uzstājās Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, ES fondu departamenta ES kultūras kontaktpunkta nodaļas vadītājs Andreja Lukins. Priecēja arī  tas  fakts, ka   tika  iegūta  vērtīga  informācija  par  to, kā iesaistīties projektā un saņemts  liels  dāvinājums  izglītības  iestādēm   kancelejas  preču veidā. Pēc semināra  tika  nolemts meklēt  partnerus, rakstīt   piedāvājuma  vēstules, izmēģināt  zināšanas  praksē.

 

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir publicējusi rezultātus ES programmas “Eiropa pilsoņiem” 2. atbalsta darbības 2.2. apakšpasākuma “Pašvaldību tīklojumi (Networks of Towns)” 2017. gada 1. marta projektu pieteikumu uzsaukumam.Kopumā no visām Programmas dalībvalstīm tika iesniegti 143 projekti. Finansējumu saņēmuši 17 projekti.

 

Diemžēl neviens no 2 Latvijas organizāciju iesniegtajiem projektiem nav atbalstīts, taču ir atbalstīti projekti, kuros organizācijas no Latvijas piedalās kā sadarbības partneri.

 

Atbalstītie projekti, kuros organizācijas no Latvijas piedalās kā sadarbības partneri:

  • Dagdas novada pašvaldība
  • Daugavpils dome (2 projektos)
  • Kandavas novada pašvaldība
  • Līgatnes novada dome
  • Rēzeknes novada pašvaldība
  • Sociālās inovācijas centrs no Daugmales

 

Ar ES programmas “Eiropa pilsoņiem” 2. atbalsta darbības 2.2. apakšpasākuma „Pašvaldību tīklojumi (Networks of Towns)” var iepazīties EACEA mājas lapā (sk.pielikumā).

Mēs  esam  gandarīti, ka   esam   novērtēti  un  kļuvuši par  sadarbības  partneri projektā. Partneri:  Horvātija, Portugāle, Slovēnija, Ungārija, Maķedonija, Bulgārija. Mūsu  tēma “Mazās  pašvaldības  pret  eiroskepticismu”. Pašlaik  ir  uzsākti  plānošanas darbi projekta  aktivitātēm.

 

Vairāk  informācijas ŠEIT>>

 

Marija  Micķeviča

Dagdas novada IKSN vadītāja

29.08.2017.