Projekta sadarbības partneru tikšanās Portugālē

Dagdas novada pašvaldība kā partneris ir iesaistījusies ES programmas “Eiropa pilsoņiem” 2. atbalsta darbības 2.2. apakšpasākumā “Pašvaldību tīklojumi (Networks of Towns)”.

 

No 28.februāra līdz 1.martam Portugāles pilsētā Torres Novas notika 15 sadarbības partneru tikšanās no 9 valstīm – Portugāles, Bulgārijas, Horvātijas, Latvijas, Rumānijas, Ungārijas, Slovēnijas, Serbijas un Maķedonijas. Dagdas novadu šajā tikšanās pārstāvēja pašvaldības izpilddirektors Artjoms Gekišs, Jaunatnes lietu speciāliste Svetlana Ilatovska un Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska. Konferences darba valoda bija angļu valoda.

 

Pēc vietējās mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumiem konferenci atklāja projekta koordinatori no Horvātijas nevalstiskās organizācijas “Lag Prizag”. Klātesošos uzrunāja arī Torres Novas priekšsēdētājs José Manuel Paulo Trincão Marques. Turpinājumā tika prezentēti pētījuma rezultāti par mazo pašvaldību iedzīvotāju viedokli par Eiropas Savienību – ko viņi domā par ES darbu, cilvēku attieksmi, ES īstenoto politiku, ES politikas ietekmi, par cilvēktiesībām, nodarbinātību, pārtikas kvalitāti un citiem jautājumiem. Ar aptaujas rezultātiem var iepazīties ŠEIT>>>

 

Konferences debates uzsāka Portugāles valsts sekretāre Eiropas lietās Margarida Marques. Viņa savā runā minēja faktorus, kas veicina cilvēku neuzticēšanos ES – ekonomiskā krīze, Breksit, emigrācijas problēmas. M. Marques dalījās Portugāles pieredzē, kad portugāļu uzticēšanās ES ļoti kritās, jo krīzes ietekmē cēlās cenas, samazinājās algas un daudzas preces kļuva par deficītu. Taču neskatoties uz to, portugāļi ir ļoti proeiropiski noskaņoti. Savā uzrunā valsts sekretāre uzsvēra, ka Portugāles valdība ļoti daudz strādā ar iedzīvotājiem, informējot kāpēc un kas tiek darīts. Viņa minēja arī iespējamos draudus tuvākajā laikā pēc Breksit. Runājot par emigrāciju, M. Marques pieminēja 2.pasaules karu, kad daudzi Eiropas iedzīvotāji bēga, un viņus uzņēma citās valstīs. Tur viņiem sniedza palīdzību. Taču pašlaik ne visas Eiropas valstis vēlas uzņemt emigrantus. Kā vēl vienu problēmu valsts sekretāre minēja Eiropas iedzīvotāju novecošanos un darba spēka trūkumu. Kā viens no risinājumiem tiek apsvērts aizpildīt tukšumu ar ieceļotājiem – tāpat kā Latvijā. Kā vēl viens no negatīvajiem aspektiem tika minēts politiķu populisms, kas gūst atbalstu iedzīvotāju vidū visā Eiropā. Tas tiek balstīts uz iedzīvotāju iebaidīšanu. Lai uzlabotu situāciju, cilvēkiem ir jāstāsta patiesība, piemēram, kā Francijā politiķi noorganizēja informatīvo kampaņu ar labiem skaidrojumiem – īsiem, konkrētiem un precīziem.

 

Konference turpinājās ar debatēm. Projekta dalībnieki dalījās viedokļos par un pret ES. Katrs projekta partneris dalījās ar savu pieredzi. Piemēram, kā viena no veiksmīgākajām ES programmām tika nosaukta Erasmus programma. To izmanto visas ES valstis, tajā skaitā arī Latvija un Dagdas novada pašvaldība. Runājot par nodarbinātību, viedokļi dalījās, jo dažām valstīm tas ir izdevīgi, dažām - nē, kā, piemēram, Latvijā darba spēks aizplūst uz citām Eiropas valstīm. Turklāt daudzi nonāca pie secinājuma, ka gandrīz visās ES valstu mazajās pašvaldībās ir līdzīgas problēmas – nepilnīga infrastruktūra, urbanizācija, finanšu un darba spēka aizplūšana, zems demogrāfijas līmenis, cilvēku novecošana u.tml.

 

Dienas beigās konferences dalībnieki apmeklēja vairākas Torres Novas iestādes, kurās tika ieguldīti ES līdzekļi. Piemēram, ēka, kurā notika konference, agrāk bija slimnīca un pēc restaurācijas tā tika pārveidota par informācijas centru, kurā notiek dažādas konferences, semināri un apmācības. Arī uzņēmēji veiksmīgi piesaista ES finansējumu. Viens no šiem uzņēmumiem ir “Decal”. Konferences dalībniekiem bija iespēja klātienē uzzināt par rūpnīcā ražotajiem iepakojuma materiāliem, dažādām plēvēm, papīriem, PVC baneriem, LED ekrāniem. Piesaistot ES finansējumu iekārtu iegādei, uzņēmums, aptuveni, 30 gadu laikā ir izaudzis no maza līdz vidēji lielam ražojošam uzņēmuma, kurā nodarbināti vairāk nekā 140 vietējie iedzīvotāji. Arī vietējie lauksaimnieki veiksmīgi īsteno ES piedāvātās programmas.

 

1.martā turpinājām iepazīt Torres Novas pašvaldības ES līdzfinansētos projektus – vietējo tūrisma objektu, pili, un muzeju. Turpat muzejā turpinājās konference. Visi projektā iesaistītie partneri piedalījās apaļā galda diskusijā. Tajā varēja dzirdēt ļoti dažādus un pat diametrāli pretējus viedokļus. Piemēram, Horvātijas, kas tikai 2013.gadā iestājusies ES, pārstāvji ir gandarīti par savienības piedāvātajām iespējām un ieguvumiem. Taču slovēņu viedoklis bija kritiskāks, jo viņi arī ir izgājuši cauri krīzes periodam un iedzīvotāju uzticība ES krīt. Notiekošais Eiropā, pēc slovēņu domām, rada daudz vairāk negatīva nekā pozitīva, piemēram, krīze Grieķijā, Breksit Lielbritānijā utt. Arī Serbijas, kas vēl nav iestājusies ES, pārstāvji dalījās viedokļos, jo no vienas puses vilina atvērtās robežas, atvērtais darba un preču tirgus. Un no otras puses biedē ES lielo valstu dominējošā ietekme uz mazajām valstīm. Šajā konferences daļā piedalījās arī žurnālisti, kas intervēja daudzu valstu pārstāvjus un interesējās par viņu pieredzi.

 

Noslēgumā tika izstrādāti ieteikumi, kas un kā būtu jādara, lai tieši ES valstu mazajās pašvaldībās iedzīvotāji uzzinātu par ES sniegtajām iespējām. Kā viens no labākajiem piemēriem tika minēts darbs Rumānijā. Tur mazajās pašvaldībās darbojas pašvaldības finansēti informācijas biroji, kur var uzzināt visu par un ap Eiropas Savienību un tās sniegtajām iespējām.

 

Nākošā projekta sadarbības partneru tikšanās notiks jūnijā Rumānijā. Līdz nākamajai tikšanās reizei katram sadarbības partnerim jāīsteno projektā paredzētie uzdevumi.

 

Plašāka informācija par projektu: www.smug-eu.eu.

 

Ar braucienu saistītās izmaksas tiek segtas no ES programmas “Eiropa pilsoņiem” projekta.

 

Informāciju sagatavoja:

Guna Malinovska

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

05.03.2018.