Projekta sadarbības partneru tikšanās Rumānijā

Dagdas novads veiksmīgi turpina savu dalību SMUG (Small MUnicipalities AGainst Euroscepticism) jeb ‘Mazās pašvaldības pret eiroskepticismu’ starptautiskajā projektā.

 Pirmajā jūnija nedēļā notika Rumānijas mobilitāte, kurā piedalījās septiņi pārstāvji no Dagdas novada un nodarbojās ar jaunatnes neformālo izglītību. Šādu funkciju mūsu novadā īsteno un realizē jauniešu centri (BJC) un biedrības (JB). Šajā tikšanās reizē piedalījās 4 jauniešu centru un biedrību vadītājas -  Sanita Karpoviča (Ezernieku JB “Senna”), Taisija Šangele (Andrupenes BJC “DEVA” ), Sandra Drozdova (Sarkanā Krusta Jaunatne Šķaunes nodaļa) un Olga Lukjanska (Asūnes JB “Ašo kompānija”). Dagdas pilsētu pārstāvēja Dagdas  vidusskolas angļu valodas skolotāja Larisa Mačukāne un 10. klases skolniece Alīna Zvidriņa. Delegāciju vadīja Dagdas novada domes priekšsēdētāja  vietniece, deputāte Sandra Viškure.

Vairāku mobilitātes aktivitāšu vidū gribētos izcelt debates starp deviņiem valsts partneriem par eiroskepticismu un eirooptimismu. Tā bija iespēja katrai valsts delegācijai izteikt savu viedokli, uzklausīt citu dalībnieku idejas.
Par situāciju Rumānijā plaši un izvērsti stāstīja Bistricas pašvaldības pārstāve un Cluj-Napoca universitātes asociētais profesors. Lai apkopotu debašu rezultātus visiem dalībniekiem bija jāaizpilda anketa tiešsaitē, kuras rezultāti ir publicēti projekta mājas lapā: www.smug-eu.eu/3rd-event-in-romania-done/

Kā citas ES valstis, arī Rumānija veiksmīgi realizē ES fondu apgūšanu. Par to mums bija iespēja pārliecināties apmeklējot pilsētas parku, tūrisma informatīvo centru un jauniešu centru. Pēdējais atrodas skaistā vēsturiskā ēkā ar plašām telpām, kur vietējie jaunieši var apgūt fotografēšanas prasmes, pavārmākslu, darbojas dejošanas un zīmēšanas pulciņos. Visas nodarbības ir par brīvu un populāras jauniešu vidū.

Bistricas pašvaldība lepojas ar jauniešu nevalstiskām organizācijām. Vairākas asociācijas nodarbojas ar labdarību, organizējot pasākumus un aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem: gan lieliem, gan maziem. Līdz ar to, iesaistītie jaunieši jūtas vairāk ‘piederīgie’ un vajadzīgie savai sabiedrībai.

Apkopojot redzēto un dzirdēto, varam secināt, ka ES mazo pašvaldību veiksmes stāsti un problēmas ir līdzīgas. Kopumā viss balstās uz vietējiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo un strādā sava novada labā.

Izsakām pateicību projekta koordinatorei Marijai Mickevičai par lielisku iespēju piedalīties starptautiska mēroga pasākumā un Dagdas novada pašvaldības dalību projektā ‘’Eiropa pilsoņiem’’.

 

Larisa Mačukāne
Dagdas vidusskola skolotāja