Projekts “Mazās pašvaldības pret Eiroskepticismu” ir noslēdzies

 

8. un 9.martā notika projekta SMUG EU “Izplati pasaulei!” pēdējais seminārs, pilsētiņā Novi Marof, Horvātijā. Visu 9 valstu partneri pulcējās, lai iepazītos ar projektā darbībā apkopotajiem rezultātiem. Uz pēdējo pasākumu pulcējās vairāk nekā 100 dalībnieku, bet visā SMUG EU projektā pusotra gada laikā piedalījās aptuveni 500 cilvēku no 9 valstīm. No Dagdas novada pašvaldības projektā piedalījās 23 cilvēki.

Pasākuma pirmajā dienā dalībniekus sveica vietējās rīcības grupas “Prigorje -Zagorje” priekšsēdētāja Nevenka Benjak. Viņa novēlēja visiem auglīgu diskusiju un veiksmīgu sarunu sesiju ar vietējās skolas jaunatni, kas ieradās uz konferenci, lai iztaujātu mūs: gan par mūsu valstīm, gan par mūsu attieksmi pret ES (Eiropas Savienību). Tieši jaunatne ir galvenais, lai mūsu sabiedrībā nodrošinātu pozitīvu nākotni.

Diskusijā dalībnieki varēja uzzināt un uzklausīt idejas par Eiroskepticismu un dzirdēt par veiksmīgiem labās prakses piemēriem. ES politiķi nevelta pietiekami daudz pūļu, lai ES tuvinātu cilvēkiem. No otras puses, trūkst pašu pilsoņu līdzdalības demokrātiskajos procesos. Abām pusēm būtu jāpieliek lielākas pūles, lai sadarbotos kopīgu ES mērķu realizēšanā.

Papildus galvenajiem rezultātiem tika sniegtas konkrētas idejas par to, kā veicināt Eiroptimismu. Izmantojot plašsaziņas līdzekļu kampaņas, pasākumus par kultūras atšķirībām, izglītību, iecietību un solidaritāti. Pēc iespējas sākt to darīt jau skolā, neformālajā izglītībā.

Vēlāk pēcpusdienā notika pēdējā projektu vadības sanāksme un tika noteikti uzdevumi projekta dalībvalstu partneriem, lai, atgriežoties mājās, izplatītu projekta rezultātus.

Otrajā dienā projekta dalībniekus sveica arī Siniša Jenkač, Novi Marof mērs. Ieradušies viesi minēja labās prakses piemērus ES jomā: Dario Žmegač no asociācijas (Jaunatne Marofai),Zoran Hegedić no Brežnički Hum pašvaldības(pašvaldības iesaiste ES projektos) un Željka Markulinno no Horvātijas Eiropas programmas Eiropa pilsoņiem kontaktpunkta par aktīvāku iesaisti projektos.

Ar daudzveidīgajiem projekta rezultātiem iepazīstināja projekta vadītāja Jasmina Bočkaj. Notika īsas diskusijas. Vietējie preses pārstāvji piedalījās pasākumā, lai informētu sabiedrību.

Lai iegūtu papildu informāciju par projekta rezultātiem, apmeklējiet projekta mājaslapu: https://www.smug-eu.eu/. Pašlaik notiek darbs pie detalizētas brošūras izveides, kas tiks izsūtīts gan ES parlamentāriešiem, gan vietējiem politiķiem.

Projekts finansēts no Eiropas Savienības programmas ”Europe for Citizens’’ līdzekļiem.

 

Projekta koordinatore: M. Micķeviča