Seminārs Beļģijā

No 2019.gada 1.-5.decembrim notika seminārs Beļģijas pilsētā Iprā sakarā ar dalību projekta „Europe for Citizens’ Programme Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Strand 2 – Network of Towns projektā ‘EU Citizens’ Action for Smart Historic villages”. Dagdas novadu projekta darba seminārā pārstāvēja muzeja „Andrupenes lauku sēta” vadītāja Skaidrīte Pauliņa, Kroma kolna bruolistes vadītājs Aleksandrs Lubāns un dalībniece Džesika Lubāne.

Seminārs notika pilsētā Ipra, kas atrodas Beļģijas rietumos Flandrijas reģiona dienvidos.

Darba seminārā piedalījās ES valstu pārstāvji no Spānijas, Itālijas, Melnkalnes, Bulgārijas, Beļģijas, Latvijas un citām valstīm. Semināru uzņemošā valsts Beļģija iepazīstināja ar projektiem, kuri ir realizēti pēdējā laikā tieši valsts reģionā Flandrija . Tie ir sabiedrībai nozīmīgi projekti, kuri vērsti uz sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Īpaši interesanti mums likās Iprā realizētais projekts „ Velo bibliotēka”, kura rezultātā tika izveidots velosipēdu maiņas punkts pilsētā. Katru svētdienu tur var ierasties iedzīvotaji, kuru bērniem ritenis ir kļuvis par mazu, un apmainīt savu pret lielāku, vai paņemt pieaugušo riteni lietošanā. Raksturīgi, ka šajā pilsētiņā iedzīvotāji ļoti daudz pārvietojas ar riteņiem , un šis maiņas punkts ļauj ietaupīt līdzekļus un apmainīties ar savu riteņbraukšanas pieredzi.

Vēl viens realizētais projekts , kurš likās ļoti nozīmīgs visām valstīm, kur pilsētu un ciemu nomales paliek mazapdzīvotas, ir projektā iegādātais un aprīkotais „Bibliobuss”- mobilā bibliotēka. Tas dodas uz attālākajiem ciemiem, lai iedzīvotāji varētu veikt grāmatu apmaiņu, veikt maksājumus ar bibliotekāra palīdzību, jo laukos dzīvo pārsvarā seniori.

Šajās dienās semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar Ipras vēsturi, attīstību un tūrisma piedāvājumu. Vislielākais akcents jau piekto gadu tiek likts uz Pirmā pasaules kara atceres simtgadi, jo šī pilsēta tika pilnībā nopostīta 1915.gada pavasarī. Pašlaik tā ir atjaunota iepriekšējā vēsturiskajā izskatā. Tā kā kaujās gāja bojā vairāk neka pusmiljons cilvēku, pilsēta ir izveidota atceres vieta, Pirmā pasaules kara muzejs, tādā veida pieminot kara varoņus. Šie objekti ir ne tikai realizētie projekti, bet arī tūrisma galamērķis šajā pilsētā.

Pēdējā semināra dienā notika izveidoto videofilmu par savu valsti prezentācija. No Dagdas novada, tika parādīts Kroma kolna bruolistes izveidotais video par šīs biedrības darbību. Uzklausījām komentārus un ieteikumus tālākai darbībai projektā.

Pateicamies par iespēju projekta ietvaros apmeklēt ES centrālo valsti- Beļģiju, iepazīt citu valstu Eiropas valstu projekta dalībniekus!

 

Muzeja „Andrupenes lauku sēta”

Vadītāja S.Pauliņa

09.12.2019.