Uzsākta ES programmas „Eiropa pilsoņiem” projekta īstenošana

Pagājušā gada novembrī Dagdas novada IKSN sadarbībā LR Kultūras ministriju organizēja informatīvo semināru “ES programma “Eiropa pilsoņiem” – atbalsts pašvaldībām un NVO” Dagdas  novada  interesentiem.


2017. gada pavasarī Dagdas novada pašvaldības  IKSN   iesniedza projekta pieteikumu šīs programmas apakšprogrammā 2.2  “Pašvaldību tīklojumi (Networks of Towns)”. Rezultātā pieteikums tika atbalstīts un Dagdas novada pašvaldība kļuva par vienu no sadarbības partneriem Horvātijas  NVO ”LAG PRIZAG” projektā “ Small municipalities against Euroscepticism”. Eiroskepticisms ir veidojies Eiropas Savienības dalībvalstīs, paužot neapmierinātību par politisko karšu pārzīmēšanu un tradicionālā politiskā iedalījuma izjaukšanu.  Pats termins attiecas uz dažādām attieksmes formām pret Eiropas uzbūvi, svārstoties no kritiskas attieksmes tikai pret pašreizējo integrācijas kārtību (Eirokriticisms) līdz pat naidīgumam pret visu Eiropas Savienību kopumā (Eirofobija). Jaunāko sabiedriskās domas aptauju rezultāti (2016. gada jūnijs) liecina, ka vien 38,8% aptaujāto Latvijas dalību ES  vērtē pozitīvi, kamēr 17,1% to vērtē negatīvi un  40% pauž neitrālu viedokli. (Latvijas Ārpolitkas Institūta pētījums) Dodoties vizītē  mēs  arī  veicām  30  dažāda  vecuma Dagdas  novada  iedzīvotāju  aptauju  par   Eiroskepticismu. Rezultātu  apkopojums top. 

           

Šī gada novembrī Horvātijas pilsētā Novi Marof uz projekta pirmo pasākumu pulcējās sadarbības partneri no Latvijas, Horvātijas, Rumānijas, Portugāles, Slovēnijas, Ungārijas, Maķedonijas, Serbijas  un Bulgārijas, lai iesaistītos aktivitātēs, kas saistītas ar projekta galveno tēmu  “Mazās pašvaldības pret eiroskepticismu”. Pasākuma programma bija plaša. Jau dalībnieku ierašanās dienā, katrs sadarbības partneris, prezentāciju vai videofilmu veidā, iepazīstināja ar savu valsti un dzimto vietu. Mūsu pašvaldības prezentācijā tika rādīta videofilma  par  Dagdas  novadu, prezentēts  Dagdas TN vokālās grupas “Solversija ” videoklips “Dziesma Dagdai”, demonstrēta tikko  tapusi  Dagdas novada JIC videofilma par jauniešu aktivitātēm, kā arī nedaudz tika ieskicēta mūsu novada izglītības un kultūras dzīve, ekonomiskā  un sociālā situācija. Pasākuma otrajā dienā tika organizēta konference, kurā par eiroskepticisma tēmas jautājumiem runāja Horvātijas deputāte no Eiropas Parlamenta - Ivana Maletič, Zagrebas Universitātes profesors, lektors Nebojša Blaneša, kā arī Horvātijas Varaždinas reģiona  3 pašvaldību vadītāji. Konferences turpinājumā projekta dalībnieki kopā ar goda viesiem diskutēja par daudziem jautājumiem: Eiropas Savienības vērtībām; eiroskepticisma būtību un sekām; par to, kā kritiku, kas vērsta pret Eiropas Savienību, padarīt par lietderīgu un pozitīvu virzītājspēku, kas palīdz veidot Eiropas konstrukciju ilgtermiņā u.tml. Eiroskepticisms ir kļuvis par realitāti, kas pieprasa padziļinātu izpēti, diskusijas, kā arī izpratni, ņemot vērā tā ietekmes palielināšanos uz politisko darba kārtību dalībvalstīs, Eiropas Parlamentā, kā arī piekritēju skaita pieaugumu atsevišķos vēlēšanu apgabalos. Projekta  ietvaros ir plānotas  diskusijas, debates  par  to, kādus draudus Eiropas integrācijai un tās nākotnei rada eiroskepticisms un ttl. Pasākuma nobeigumā konferences dalībnieki tika aicināti apmeklēt tradicionālo pasākumu “Mārtiņdienas svinības” vienā  no  maziem ciematiņiem. Doties  naksnīgajā ekskursijā pa Varaždinas pilsētas ievērojamākām vietām: Enģeļu muzeju, vecpilsētas  ielām. Kādreiz   katrs cilvēks  uz  saviem  pleciem  nēsāja  sargenģeli, kas  viņu  aizsargāja.  Bet pienāca  laiki, kad  totāli  izmainījās  cilvēciskās  vērtības un cilvēki  aizmirsa  par  saviem  mazajiem  sargiem.  Eņģeļi  pārstāja palīdzēt   cilvēkiem. Un  tā  eņģeļi   sāka  meklēt  vietu, kur  var  atpūsties,kamēr  atkal  cilvēki  atcerēsies  par  viņiem .Un  šī  vieta  ir  patiešām   pilsēta  Varaždina . Pilsētas ģērbonī  ir  eņģeļa simbols un  ne  tikai (baznīcās,māju  fasādēs ,skatlogos  ,suvenīros). .Mūs  uzrunāja slavenā horvātu gleznotāja  Ivana  Rabuzina gleznas: īstā paradīze  gleznās, kas  iekārtojušās  viņa  dzimtajās  mājās. Ziedi, daži pavisam  gigantiski  ziedi, meži, kas  aicina ikvienu uz  šīs  pasaules skaistuma, harmonijas un  skaistuma uztveri.

           

Pirms došanās mājās , Slovēnijas pārstāvji piedāvāja izvērtēt jauku iespēju - Dagdas novada jauniešiem  kļūt par sadarbības partneri viņu jauniešu projektā  un  sākt  rakstīt projektu.

           

Nākošā projekta sadarbības partneru tikšanās tiks organizēta Portugālē, 2018. gada februārī. Taču līdz tam, katrs sadarbības partneris īstenos projektā paredzētos uzdevumus.

Plašāka info par projektu: www.smug-eu.eu .

 

Marija Micķeviča

Dagdas novada IKSN vadītāja

un Aina Odiņeca

Dagdas JIC vadītāja