Erasmus +

Dagdas vidusskolas  Erasmus+ KA2 stratēģiskais skolu sadarbības partnerību projekts:

Schule draußen - Lernen außerhalb des Klassenzimmers (Mācības ārpus skolas kabinetiem)

līguma Nr. Nr. 2015-1-AT01-KA219-005063_6

 

Maksimālais piešķirtais projekta finansējums ir  21 550 EUR.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta ilgums: 2015.gada 1.septembris - 2018.gada 31.augustam
Koordinators Vulkanschule - Auersbach bei Feldbach, Austrija
Partneri:

Dagdas vidusskola - Dagda, Latvija
Szandaszolosi Altalanos Iskola es Alapfoku Muveszeti Iskola – Szolnok, Ungārija

Jazykove gymnazium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba,  - Ostrava – Poruba, Čehija
Istituto Comprensivo San Francesco - Ornavasso, Itālija
Osnovna skola Tomasa Goricanca Mala Subotica  - Mala Subotica, Horvātija

 

Projekts ir izveidots, lai attīstītu sadarbību starp minētajām skolām. Galvenie mērķi:

  • iepazīt vienam otru, katras valsts kultūru, tradīcijas un jautājumus saistītus ar mācībām  ārpus  skolas, iegūt vairāk informācijas par dzīvi skolā un mājās.
  • Veicināt sadarbību starp  skolēniem un skolotājiem;
  • izanalizēt paveikto darbu savā  skolā  un salīdzināt to ar citām skolām
  • attīstīt  skolēnu  kreativitāti
  • tradicionālās  mācību  stundas  mācīt  arī ārpus  skolas
  • veidot  izdales  materiālus  dažādos  mācību  priekšmetos un  dalīties  pieredzē

 

Tas ir vairāk nekā viens brauciens vai ekskursijā "ārpus skolas". Tas ir kā papildinājums  ikdienas izglītībai, un regulāras nodarbības ārpus skolas, kas ir cieši saistītas ar skolas mācību programmas  realizēšanu. Skolas pagalms, mežs, pļavas, flora un fauna, kā arī muzeji, vēsturiskas vietas un sabiedriskās telpas, tikšanās ar zinošiem cilvēkiem, viņu pieredze un prasmes, mācīšanās resursi -visi ir iekļauti un iesaistīti.

            

Mēs vēlamies uzzināt par dabu, ar dabu un dabā, par sabiedrību un ar sabiedrību.

 

Starptautiska sadarbība ar citām Eiropas skolām nozīmē vienādas intereses un līdzīgu mērķu  sasniegšanu. Faktiski, skolotāji un skolēni, kuri nāk no dažādām kultūrām, būs iekļauti dažādās kultūrās, lai veiktu projekta īstenošanu. Caur mūsu dažādību mēs papildināsim viens otru. Iesaistītie projektā skolotāji varēs apmainīties ar idejām, mācīties viens no otra, kopīgi strādāt un sasniegt projekta  mērķus.

Projektā jauninājums ir skolotāju pedagoģiskā pieeja un  jaunas mācību vietas, kā arī  alternatīvās mācību metodes darbā  ar  skolēnie, kas tiks izmantotas ārpus klases.

 

Mēs sagaidām no “ārpus skolas nodarbībām” vairāk papildu ieguvumus, pozitīvo ietekmi un priekšrocības  mūsu skolēniem:

holistiskas, projekta balstītas mācības, kas var sniegt iespēju skolēnam piedzīvot, atklāt, izpētīt un apkopot  savu pieredzi. Izmantot arī esošo skolotāju pieredzi  un  skolas  fizisko  vidi: klases telpas un  bibliotēkas,   kā  arī skolas mācību programmas.

Nodarbības palīdzēs skolēniem arī vairāk izkustēties, aktīvi  darbojoties, veikt  skolotāju uzdevumus.

 

2015.gada  projektu  statistika:

Eiropā  iesniegto  projektu  skaits: 3628

Apstiprināto  projektu  skaits Eiropā:  659

Latvijā  apstiprināto  projektu  skaits koordinatora  vai  partnera  statusā: 62 (pēc VIAA datiem)

Novembra nogalē 2 Dagdas vidusskolas skolotāji dosies darba vizītē uz Austriju.

 

 

Marija Micķeviča

Projekta koordinatore

 

Ezernieku vidusskolas Erasmus+ KA2 stratēģiskais skolu sadarbības partnerību projekts:

Happy People Will Change the World

(Laimīgie cilvēki mainīs pasauli.)

līguma Nr. 2017-1-S101-K219-035525_5

 

Maksimālais piešķirtais projekta finansējums ir  23710 EUR.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta ilgums: 2017.gada 1.septembris - 2019.gada 31.oktobrim
Koordinators Osnova šola Kolezija, Slovēnija
Partneri:

Ezernieku vidusskola –Ezernieki, Dagdas novads,Latvija
Instituto Comprensivo Martin Luther King– Torino, Itālija

Zespol Szkol Spolecznych – Klodzko, Polija
M Consuelo Barranquero Ramon-Valencia , Spānija
Agrupamento  de Escolas da Trofa  - Trofa, Portugāle

 

 Projekta realizēšanas laikā vislielākā uzmanība ir pievērsta skolēnu emocionālajam stāvoklim un bērna veselībai skolas un ārpusskolas laikā. Emocijām ir nozīmīga loma mūsdienu sabiedrībā. Ir svarīgi izzināt savas pozitīvās un negatīvās emocijas, negatīvo emociju cēloņus un iespējamos veidus garīgās veselības uzlabošanai un nostiprināšanai. Sadarbība starp partneriem ir svarīga, lai papildinātu un iegūtu jaunas zināšanas, dalītos pieredzē, paplašinātu redzesloku, prezentētu savas valsts un iepazītu citu valstu kultūru, tradīcijas un vērtības, bagātinātu angļu valodas zināšanas un lietošanas prasmes, popularizētu aktīvu un sportisku dzīvesveidu.

 

 

Svetlana Grebneva

Projekta koordinatore