Ezernieku vidusskolas pedagogu vizīte Portugālē „Erasmus+” projekta ietvaros

Laikā no 2019.gada 15. līdz 18. oktobrim Ezernieku vidusskolas pedagogi Svetlana Grebneva un Bronislava Andžāne viesojās Portugālē „Erasmus+” projekta „Happy People Will Change the World” ( „Laimīgi cilvēki mainīs pasauli”) ietvaros. Šī bija projektu noslēdzošā vizīte, kuras galvenais mērķis - sešu Eiropas valstu: Slovēnijas, Polijas, Itālijas, Portugāles, Latvijas un Spānijas pedagogu - projekta vadītāju atskaite par paveikto darbu 26 mēnešu laikā.

Vizīte Trofā sākās ar tikšanos pilsētas mērijā, Trofas kultūras nama un bibliotēkas apmeklējumu, kur projekta dalībniekiem sniedza īsu ieskatu Trofas vēsturiskajos notikumos un iepazīstināja ar mūsdienu norisēm pilsētas dzīvē.

Projekta starpvalstu sanāksme notika Trofas vidusskolā, kurā mācās ap 1500 skolēniem. Jaunieši sagaidīja 10 ārvalstu pedagogus savā skolā ar gaviļu saucieniem un uzstāšanos – dejām ielu deju stilā. Audzēkņi ar savu atraktivitāti un lokanajām kustībām sajūsmināja pedagogus un saņēma sirsnīgus, skaļus aplausus.

Pedagogu darbs turpinājās divās darbnīcās.

Pirmo darbnīcu vadīja pedagogs, kas ikdienā māca ģeoloģiju Antonio Leite, bet savā brīvajā laikā nodarbojas ar kvilingu. Kvilings (no angļu val. quilling, to quill – ‘rullēt [audumu]’) ir papīra māksla, kurā tievas strēmelītes tiek sarullētas, veidotas un salīmētas tā, lai radītu telpiskas vai plakanas dekoratīvas figūras un zīmējumus. Ļoti noderīga šī māksla ir tad, kad vēlamies paši savām rokām izveidot apsveikuma kartīti, rotas vai gleznu, ar ko iepriecināt radus un draugus. Kvilings ir ļoti labs arī bērniem – attīsta motoriku un koordināciju, kā arī pacietību, centību un gaumes, krāsu izjūtu. Visi projekta dalībnieki labprāt iesaistījās šajā nodarbē, rezultātā radot mini glezniņas no papīra rullīšiem.

Meditācijas darbnīcu vadīja skolotāja, lektore Filipa Soares, kas mācīja pārvarēt vilšanos, ja ir bijušas pārāk lielas gaidas no kāda notikuma vai cilvēka. Pedagogus aicināja domāt patīkamas domas, mācīties katru vakaru atcerēties 5 labas lietas, kas ar mums notikušas pa dienu vai ko labu paši izdarījām, “neiestrēgt” negatīvā sevis šaustīšanā par neveiksmēm. Nodarbībā bija ietverti arī jogas elementi.

Darba dienu noslēdza projekta vadītāju sanāksme, kurā katra valsts atskaitījās par projektā paveikto, ieguvumiem skolēniem, pedagogiem un vecākiem. Projekta dalībnieki apsprieda jautājumus saistītus ar gala atskaiti, jo projekta aktivitātes tika pabeigtas.

Projekta rezultātā, ieguldot Slovēnijas, Polijas, Itālijas, Portugāles, Latvijas un Spānijas projekta dalībnieku – skolēnu, pedagogu un vecāku rūpīgu darbu, izveidotas divas brošūras ar meditācijas un relaksācijas vingrinājumiem.

Pirms atgriešanās savās valstīs projekta dalībniekiem bija iespēja arī nedaudz apskatīt gleznaino Portugāles dabu, iegremdēt rokas Atlantijas okeāna ūdeņos, iepazīt portugālu tautas tērpu kolekciju, nobaudīt nacionālos ēdienus un saņemt svētību Santa Luzia svētnīcā Atlantijas okeāna krastā.


 Ezernieku vidusskolas direktora vietniece

Bronislava Andžāne

sadarbībā ar angļu valodas skolotāju projekta vadītāju Ezernieku vidusskolā

Svetlanu Grebnevu.