Biznesa ideju konkurss

„Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Dagdas novadā”

Vēloties sniegt atbalstu sava novada jaunajiem uzņēmējiem, kā arī iedzīvotājiem (deklarētiem Dagdas novadā) vecumā līdz 35 gadiem (ieskaitot), kuriem ir griba un idejas savas uzņēmējdarbības uzsākšanai, Dagdas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Biznesa ideju konkurss  komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Dagdas novadā”.

Vienam Konkursa uzvarētājam atbalsta summa nepārsniedz EUR 2500.00 (divi tūkstoši pieci simti eiro).

Pieteikumu iesniegšana tiek noteikta no 2018.gada 02.jūlija līdz 03.augustam plkst.15.00

Projekta īstenošana jāpabeidz līdz 2018.gada 21.decembrim.

 

Konsultācija par pieteikuma aizpildīšanas metodiku, biznesa plānu un attīstības projektu pamatiem notiks 2018.gada 17.jūlijā plkst.14.00 Alejas ielā 4, Dagdā.

 

Ar konkursa nolikumu un pieteikuma dokumentiem var iepazīties pielikumā.

 

Konkursa rīkotāja kontaktpersona:

Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinators

 Olga Gekiša, telefons 65681437, mob.tel. 27808574, e-pasts: olga.gekisa@dagda.lv.