Andzeļos labiekārto sporta un atpūtas laukumu

Jauniešu biedrība “OrhidejasS” jau otro reizi piedalījās Dagdas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā "Sabiedrība ar dvēseli " un šajā gadā īstenoja projektu “Sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana Andzeļu ciemā”.

 

Projekta mērķis un uzdevumi - labiekārtot sporta un atpūtas laukumu, rast iespēju dažādām Andzeļu ciema iedzīvotāju grupām pilnveidot savu brīvo laiku, gūt iespēju nodarboties ar sportu, popularizēt ciema iedzīvotāju vidū veselīgu dzīvesveidu.

 

Projekta īstenošanai pašvaldība piešķīra 500 EUR. Tika iegādāti  kokmateriāli  koku soliņam, galdiņam, miskastes  izgatavošanai, dažādas krāsas un koka aizsargājamie līdzekļi, metāliskā armatūra velostatīvu izgatavošanai,  kā arī stādi teritorijas apzaļumošanai. Projekta rezultātā tika  apzaļumota un uzkopta sporta laukuma teritorija, kā arī izgatavoti trīs koka soliņi, koka galdiņš, miskaste un velostatīvs. Sporta laukuma elementu izgatavošana, uzstādīšana un krāsošana, kā arī teritorijas labiekārtošana  tika veikta pašu spēkiem, ieguldot laiku un cilvēkresursus. Brīvprātīgais darbs tika ieguldīts arī kokmateriālu un armatūras piegādei.

 

Esam lepni un gandarīti par paveikto darbu, jo nodarboties ar sportu labiekārtotā sporta laukuma teritorijā ir ērti un komfortabli.

 

Biedrība “OrhidejasS” pateicas Dagdas novada pašvaldībai, Andzeļu pagasta pārvaldes vadītājai Leontīnai Žeimotei, komunālās saimniecības vadītājam Arvīdam Kuricam, kā arī visiem brīvprātīgajiem jauniešiem un pagasta iedzīvotājiem.

 

Anna Sevastjanova

Projekta vadītāja