Ar gandarījumu par paveikto Andzeļos

Vasara – brīnišķīgs gadalaiks ar neparastu svelmi un lietavām, ar koku šalkoņu vējā un mākoņu skrējienu. 

Bet mums, Svētā Jāņa Kristītāja Andzeļmuižas Romas katoļu draudzei, šī vasara ir bijusi rosīga, jo sākām teritorijas labiekārtošanu Andzeļu ciemata centrā pie dievnama. Tika novākta vecā, sagruvusī ēka, pievesta zeme, izveidots līdzens laukums, iesēts zālājs, uzcelts malkas šķūnis, izveidotas puķu dobes zieda formā, kā pateicība muižkungam Viesenhofam par 1856.gadā uzcelto ēku, kura tika saglabāta un kalpo mums ka dievnams. Ir liels gandarījums par paveikto, jo labdarības darbi Dieva godam apvieno cilvēkus ar savu atsaucību, nesavtīgu atbalstu un mīlestību uz dievnamu un vietu, kur dzīvo.

       

Sirsnīgi pateicamies prāvestam Andrim Spruktam par prasmi vadīt, vienot, iedvesmot draudzi uz labiem darbiem un, protams, arī finansiāli atbalstīt.

       

Pateicamies Dagdas novada pašvaldībai par konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2017” rīkošanu, sniegto iespēju piedalīties tajā un saņemt finansējumu, lai padarītu savu pagastu un arī novadu pievilcīgāku un skaistāku. Mums tas izdevās.

       

No sirds pateicamies visiem par paveiktiem lieliem un maziem darbiem, par nesavtīgu atbalstu, palīdzību, vienotību, atsaucību Raimondam un Andrejam Kurakiniem, Elvīrai un Viktoram Sevastjanoviem, Valdim Platacim, Terēzei un Aleksandram Siniciniem, Ērikam Pauliņam, Valdim Višņevskim, Aivaram Platacim, Arvīdam Vedļam, Grigorijam Lazebnajam, Florentijam Seļavinam, Galinai Savickai un daudziem citiem labiem cilvēkiem.  Sirsnīgs paldies Andzeļu pagasta pārvaldei, Arvīdam Kuricam un viņa komandai par sniegto palīdzību un atbalstu.  

       

Paldies visiem draudzes locekļiem un arī ciemiņiem par lūgšanām, ziedojumiem, labiem vārdiem. Tikai darbojoties kopā, ziedojot sevi var paveikt un sasniegt iecerēto. Jo mēs katrs vēlamies, lai dievnama apkārtne ir viena no skaistākajām vietām Andzeļu pagastā un Dagdas novadā.

 

Veronika Vērdiņa

Projekta vadītāja

Foto: Pjotrs Murāns