Kapličas atjaunošana Bricu kapos

Daudziem Bricu kapu piederīgiem bija iecere Šķaunes pagasta Bricu kapsētā atjaunot kapliču, jo vecā atradās ļoti sliktā stāvoklī.

 

Veca, maza kapliča sapuva. Bricu kapu piederīgie nolēma vākt ziedojumus kapličas atjaunošanai, kā arī piesaistīt pašvaldības pieejamo finansējumu.

   

Dagdas novada pašvaldības rīkotajā projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2017 ”  tika atbalstīts grupas „Bricu kapu piederīgie” projekts  „Kapličas atjaunošana Bricu kapos Šķaunes pagastā Dagdas novadā”. Par piešķirto finansējumu 500,00 EUR apmērā tika nopirkts jauns jumts, metāla ārdurvis un daļēji tika apmaksātas nepieciešamie materiāli (krāsa koka fasādēm, dekoratīvs aizsarglīdzeklis koksnei).

      

Pateicoties cilvēku atbalstam tika saziedoti 1075,00 EUR, par kuriem tika nopirkts cements, koka apdares dēļi sienām, logi, krāsa, dažādas skrūves, naglas un citi būvniecības materiāli. Daļa kokmateriālu tika ziedota, par ko esam pateicīgi Artūram Gračovam un Ilmāram Andžānam.

   

Visi ēkas atjaunošanas darbi tika veikti pašu spēkiem, tos veica aktīvākie iedzīvotāji. Pateicības vārdus gribas pateikt: Ilmāram Kiseļovam, Artūram Gračovam, Aleksandram Boicovam, Aivaram Višņevskim, Aldim Bricam, Agrim Maļinovskim, Jānim Bricam, Aivaram Začestam par materiālu iegādi un  veiktajiem celtniecības darbiem. Pateicamies arī visiem pārējiem, kuri piedalījās kapličas atjaunošanā.

    

Esam ļoti pateicīgi Dagdas novada pašvaldībai par  finansiālo  atbalstu, kas mums bija tik svarīgs. Pateicības vārdus gribas pateikt arī Landskoronas katoļu draudzes prāvestam Aivaram Kursītim un Tatjanai Mundai par palīdzību projekta tapšanā.

       

Liels paldies visiem tiem, kuri ziedoja un atbalstīja, jo bez jūsu palīdzības  neizdotos īstenot iecerēto.

     

Neskatoties uz to, ka daudz jau ir izdarīts kapličas labā, tomēr mums pietrūka līdzekļu nepieciešamajiem iekšdarbiem.  Mēs būsim ļoti pateicīgi ikvienam, ja kāds  vēl izrādīs vēlmi ziedot Bricu kapličas būvdarbiem.

 

Helēna Priediena

projekta vadītāja