Konstantinovā labiekārto baznīcas teritoriju

2017.gada septembrī Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2017” ietvaros Konstantinovas pagastā tika īstenots projekts “Mēs par sakoptu pagastu!”.

 

Projekta “Mēs par sakoptu pagastu!” ietvaros Konstantinovas pagasta centrā pie Svētās Krusta paaugstināšanas Romas katoļu baznīcas tika novākti gruži, nolīdzināta zeme un izveidots bruģa celiņš, uzlikti soliņi, iestādītas tūjas, nokrāsota  vecā bērnudārza siena, kas atrodas pie laukuma. Bruģa laukumu izgaismo iebūvētas ārā lampiņas.

 

Projekta realizācijas rezultātā tika sakopts un labiekārtots laukums, kas priecē pagasta iedzīvotāju un ciemiņu acis.

 

Lielu pateicību izsakām Dagdas novada pašvaldības vadībai un Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatoriem par sniegto palīdzību un iespēju realizēt mūsu ieceri!

 

Liels paldies Konstantinovas pagasta brīvprātīgajiem iedzīvotājiem par ieguldīto darbu!

 

Konstantinovas pagasta nereģistrēta iedzīvotāju grupa  „Zaļie draugi”