Projekta ietvaros sakārtoja Skudriķu parku

Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2017” ietvaros Konstantinovas pagastā septembrī tika realizēts nereģistrētas iedzīvotāju grupas “Kastanis” projekts “Ar mīlestību pret dabu!”.

 

Projekta laikā Skudriķu parkā tika uzstādīts nožogojums un uzlikta izkārtne ar parka nosaukumu. Augustā brīvprātīgie iedzīvotāji sagatavoja koka mietiņus un nokrāsoja tos, tad tie tika ierakti zemē un uz tiem tika nostiprināts nožogojums.

 

Pavasarī turpināsies parka labiekārtošanas darbi – zāles pļaušana, kociņu stādīšana, dīķīša tīrīšana u.c.

 

Lielu pateicību izsakām Dagdas novada pašvaldības vadībai un Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatoriem par sniegto palīdzību un iespēju realizēt mūsu ieceri!

 

Liels paldies Konstantinovas pagasta brīvprātīgajiem iedzīvotājiem par ieguldīto darbu!

 

Konstantinovas pagasta nereģistrēta iedzīvotāju grupa  „Kastanis”