Turpina iesāktos darbus Muižnieku kapos

Jau otro gadu pēc kārtas projekta darba grupa "Šķaunes pagasta Muižnieku ciemata iedzīvotāji" piedalījās Dagdas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā "Sabiedrība ar dvēseli". Šogad mēs vēlējāmies labiekārtot Muižnieku kapu teritoriju.


Dagdas novada pašvaldības rīkotajā projektu konkursā "Sabiedrība ar dvēseli 2017" tika atbalstīts grupas "Šķaunes pagasta Muižnieku ciemata iedzīvotāji" projekts "Muižnieku kapu teritorijas labiekārtošana Šķaunes pagastā Dagdas novadā". Par piešķirto finansējumu 500,00 EUR tika iepirkti vajadzīgie materiāli, lai labiekārtotu Muižnieku kapu teritoriju.

 

Tika izveidots un nobruģēts pakāpienu laukums pie atjaunotās kapličas; nostiprināti, apmūrēti un nokrāsoti vārtu stabi; izgatavoti un uzstādīti jauni kapu ieejas vārti; izgatavoti un nokrāsoti jauni soli; salaboti un nokrāsoti betona stabiņi un ķēde, kas iežogo kapu teritoriju; kapliča no iekšpuses tika apšūta ar apdares dēlīšiem un nolakota; blakus kapličai tika iestādītas tūjas.

 

Pateicoties cilvēku atbalstam, visi darbi tika veikti pašu spēkiem. Pateicības vārdus gribētos teikt Aivaram Višņevskim, Vilhelmam Bricim, Čapkeviču ģimenei, Viktoram Čapkevičam, Ernestam Muižniekam un visiem pārējiem, kuri piedalījās šajos darbos. Milzīgs paldies meistariem: Arkādijam Rimšānam, Pēterim Lukaševičam, Jāzepam Punduram par savu ieguldīto darbu un laiku. Pateicamies mūsu Muižnieku ciemata jauniešiem: Ilvijai, Sintijai Dairim, Naurim, Kristeram, Rinaldam par savu sniegto palīdzību.

 

Visu Muižnieku ciemata cilvēku vārdā gribam pateikties Dagdas novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu, jo ar to mums izdevās īstenot iecerēto. Paldies visiem tiem, kas atbalstīja un palīdzēja īstenot mūsu projektu.

 

Inga Puzanova

projekta vadītāja