Sabiedrība ar dvēseli 2014

Iedzīvotājiem iespēja saņemt finansējumu savu ideju realizēšanai


Dagdas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu "Sabiedrība ar dvēseli 2014", kura ietvaros plānots piešķirt līdzfinansējumu projektu īstenošanai. Līdz 30. aprīlim var iesniegt pieteikumus projektiem, kurus plānots īstenot!

Kopējais pieejamais finansējums 5 000,00 €, viena projekta atbalsts - līdz 500,00 €.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt:

  • grupu līdzdalību sociālās vides un infrastruktūras uzlabošanā novada iedzīvotāju un viesu labumam;
  • iespēju grupām gūt pieredzi pašiniciatīvas projektu īstenošanā;
  • pilsoniskās sabiedrības attīstības sekmēšanu Dagdas novadā.

Projektā var piedalīties biedrības un nodibinājumi un nereģistrētas iedzīvotāju grupas, kas vēlas uzlabot dzīves kvalitāti savā apkaimē.

Projekta ietvaros Dagdas novadā būs iespējams īstenot, piemēram, šādas aktivitātes: bērnu rotaļu laukumu ierīkošana, daudzdzīvokļu ēkas apzaļumošana vai apkārtnes labiekārtošana, dabas taku, atpūtas vai sporta laukumu izveide u.tml.

 

Termiņi:

Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami no 2014. gada 24. marta līdz 2014. gada 30. aprīlim.

Iesniegums par projekta īstenošanu uz pašvaldībai piederošas zemes iesniedzams līdz 2014. gada 10. aprīlim plkst. 13.00.

 

Apstiprinātie projekti īstenojami no 2014. gada 10. maija un pabeidzami ne vēlāk kā 2014. gada 30. septembrī.

 

Konkursa ietvaros tiks piešķirti finanšu līdzekļi tādu projektu īstenošanai, kas rada uzlabojumus Dagas novadā infrastruktūras un sociālajā jomā, būs publiski pieejami un tiks īstenoti pašu iedzīvotāju spēkiem. Tādējādi šajā konkursā uz finansējumu neattiecināmās izmaksas ir, piemēram, kāpņu telpas remonta pakalpojums, tautas tērpa šūšanas pakalpojums u.tml. Konkursa nolikumā ir noteikta kārtība saskaņojuma saņemšanai gadījumos, kas projekta īstenotājs ir iecerējis īstenot projekta aktivitātes pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošā teritorijā.

 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šajā sadaļā vai arī drukātā veidā to iespējams saņemt Dagdas novada pašvaldībā, Attīstības un plānošanas nodaļā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.

 

Konkursa koordinators un kontaktpersona jautājumiem un saziņai: Attīstības un plānošanas nodaļa, tālr. 65681437, e-pasts artjoms.gekiss@dagda.lv