Sabiedrība ar dvēseli 2018

Dagdas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu

"Sabiedrība ar dvēseli 2018"


Konkursā atbalstītie projekti tiks finansēti no Dagdas novada pašvaldības budžeta, kopējais pieejamais finansējums pasākumam ir 5 000,00 €, viena projekta atbalsts - līdz 500,00 €.


Konkursa ietvaros piešķir līdzekļus tādu projektu īstenošanai, kas atbilst šiem nosacījumiem:

  • rada uzlabojumus Dagdas novadā infrastruktūras vai sociālajā jomā;
  • būs publiski pieejami;
  • tiek īstenoti pašu iedzīvotāju spēkiem.


Projektā var piedalīties biedrības, nodibinājumi un nereģistrētas iedzīvotāju grupas.

 

Projekta ietvaros Dagdas novadā būs iespējams īstenot, piemēram, šādas aktivitātes: bērnu rotaļu laukumu ierīkošana un atjaunošana, daudzdzīvokļu ēkas koplietošanas telpu vai apkārtnes labiekārtošana, dabas taku, atpūtas, brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras vai sporta laukumu izveide vai uzlabošana u.tml.


Termiņi: projektu pieteikumi konkursam iesniedzami no 3.aprīļa līdz 3.maijam plkst. 16:00.

Apstiprinātie projekti īstenojami ne vēlāk kā līdz 2018. gada 30.septembrim.

 

Finansēti tiks izdevumi par inventāru, pamatlīdzekļiem un materiālu iegādi, bet netiks finansētas pakalpojumu, darbaspēka un citas nolikumā atrunātās izmaksas.

 

Ar konkursa nolikumu un pieteikšanās nosacījumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapas www.dagda.lv sadaļā Projekti / Pašvaldības projekti / Sabiedrība ar dvēseli 2018, un drukātā veidā to iespējams saņemt Dagdas novada pašvaldībā, Attīstības un plānošanas nodaļā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.

 

Konkursa koordinators un kontaktpersona jautājumiem un saziņai:

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinators Olga Gekiša

tālr. 65681437 vai 27808574

e-pasts olga.gekisa@dagda.lv