Dagdas jauniešu īstenotais projekts „Asfalta spēles brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanai”

Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2018” ietvaros vietējā jauniešu grupa- A.Bačkurs, K.Babris, L.Odiņeca, L.Borisova, D. Smoļaņinova, A. Cimoška -  īstenoja projektu „Asfalta spēles brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanai”. Projekta realizēšanai tika saņemts finansējums 500,-EUR apmērā. Rezultātā tika nopirktas mūsdienīgas, liela izmēra āra spēles -“Cirks”, “Riču-raču”, “Samezglojies”, “Domino” -, ko Dagdas novada bērni un jaunieši izmanto, spēlējot uz asfalta, zālāja vai telpā. Arī Dagdas pagasta “Parka rozes” teritorijā esošais vecais, pelēkais asfalta laukums kļuvis krāsaināks un saturīgu nodarbju organizēšanai pievilcīgāks, jo uz tā tika uzzīmētas gan pašu jauniešu izdomātas, gan vienaudžu lokā iecienītākās spēles: “Rūžeņas”, “Ērkšķu lauks”, “Rožu pļava”, “Lāsītes”, “Taka” “Pēdiņas”, “Labirints”, “Darts” un “Futbols”.  

Projekta darba grupa atzina, ka šādu konkursu rīkošana ir ļoti vērtīga- tā veicina jauniešu iniciatīvu un atbildību par savas dzīves vides uzlabošanu, kā arī palīdz jauniešiem gūt nozīmīgu pieredzi projektu rakstīšanā un īstenošanā.

           

Projekta vadītāja Liāna Odiņeca