Daudzdzīvokļu mājas Asūnes ielā 2, Dagdā kāpņu telpu ieejas durvju nomaiņa

Daudzdzīvokļu mājas Asūnes ielā 2, Dagdā iedzīvotāju grupa piedalījās Dagdas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2018” ar projektu „Daudzdzīvokļu mājas Asūnes ielā 2, Dagdā kāpņu telpu ieejas durvju nomaiņa”. Projekta pieteikums tika atbalstīts un Dagdas novada pašvaldība piešķīra finansējumu 500 EUR apmērā projekta mērķa  sasniegšanai.

Projekta ietvaros bija plānots  nomainīt mājas divu kāpņu telpu ieejas ārdurvis. Esošās koka durvis bija nokalpojušās savu laiku un vairs nepildīja savas funkcijas, tām bija slikta skaņas un siltuma izolācija. Arī durvju vizuālais izskats nebija labs. Projekta realizācijas gaitā mājas iedzīvotāji pieņēma lēmumu uzstādīt arī pagraba ieejas durvis, palielinot projekta pašu finansējumu. Rezultātā tika uzstādītas metāla siltinātas ārdurvis ar koda atslēgu un aizvērēju divās kāpņu telpās un pagrabu ieejas durvis.

Projekta īstenošanas rezultātā tika sasniegti vairāki mērķi: mājas energoefektivitātes, skaņas un siltuma izolācijas uzlabošana, mājas vizuāla tēla uzlabošana, mājas iedzīvotāju drošības paaugstināšana (ciparu kodu atslēga), pilsētas pozitīva tēla veicināšana.

Izsakām Dagdas novada pašvaldībai pateicību par iespēju piedalīties projektu konkursā un sniegto finansiālo atbalstu!

 

Daudzdzīvokļu mājas Asūnes ielā 2, Dagdā iedzīvotāji