Kapličas remonts Šķaunes ciema jaunajos kapos Šķaunes pagastā Dagdas novadā

Iedzīvotāju grupa - Šķaunes ciema jauno kapu piederīgie, piedalījās Dagdas novada pašvaldības izsludinātā projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli -2018”, kur guva finansiālu atbalstu un īstenoja projektu “Kapličas remonts Šķaunes ciema jaunajos kapos Šķaunes pagastā Dagdas novadā”.

Projekta mērķis  - Sakrālo tradīciju saglabāšana atjaunojot Šķaunes ciema jauno kapu kapliču, ir sasniegts.

Projekts tika atbalstīts un tā īstenošanai saņemti 500,00 EUR. Par iedalītajiem līdzekļiem iegādāta un uzstādīta lietusūdens noteksistēma kant. Pural RR29t., nomainīti 2 PVC logi, nopirkta krāsa un izkrāsotas kapličas sienas un grīda.

Visi darbi tika veikti pašu spēkiem, ieguldot brīvprātīgo laiku un cilvēkresursus. Esam gandarīti par paveikto darbu.

Iedzīvotāju grupa - “Šķaunes ciema jauno kapu piederīgie” pateicas Dagdas novada pašvaldībai par atbalstu, visiem brīvprātīgajiem par līdzdalību projekta īstenošanā.

 

 

Iedzīvotāju grupa –“Šķaunes ciema jauno kapu piederīgie”.

18.09.2018