"Lietu otrā dzīve"

LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Šķaunes nodaļas brīvprātīgie šī gada pavasarī piedalījās Dagdas novada pašvaldības izsludinātajā konkursā "Sabiedrība ar

1

dvēseli 2018", kur guva 302,05 EUR finansiālu atbalstu savas idejas īstenošanai.

Projekta darba grupa, Sarkanā Krusta biedri un divi  jaunieši, pēc līguma parakstīšanas uzsāka projekta "Lietu otrā dzīve" realizāciju. Kā viens no galvenajiem šīs idejas mērķiem bija humāno drēbju nodošanas pakalpojuma kvalitātes uzlabojums, kura rezultātā biedrības telpās tika izveidots stieņu konstrukcijas pakaramais. Pateicoties šīs problēmsituācijas risinājumam, tagad biedrībā tiek nodrošināta ziedoto drēbju kvalitatīva nodošana pagasta iedzīvotājiem. Uz šodienu humānās drēbes ir labi pārskatāmas un telpā ir patīkami uzturēties.

Projekta realizācijas laikā darba grupa, brīvprātīgie jaunieši, domubiedri ir guvuši labu pieredzi savu ideju īstenošanā.

 

 LSK Krāslavas, Dagdas,

Aglonas novadu komitejas Šķaunes nodaļas vadītāja

Sandra Drozdova