Šķaunē īsteno projektu "Teritorijas labiekārtošana pie novadnieces, dzejnieces Marijas Andžānes piemiņas akmens”

Darba grupa “Šķaunes sievietes” piedalījās Dagdas novada pašvaldības projekta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2018”, kur guva finansiālu atbalstu savas idejas īstenošanai.

Projekta darba grupa pēc līguma parakstīšanas uzsāka projekta “Teritorijas labiekārtošana pie novadnieces, dzejnieces Marijas Andžānes piemiņas akmens” realizāciju.

Kā viens no galvenajiem šīs idejas mērķis bija sakārtot teritoriju pie novadnieces, dzejnieces Marijas Andžānes piemiņas akmens, atjaunot uzrakstu uz piemiņas akmens.

 

 Projekta īstenošanas rezultātā Šķaunes pagastā un Dagdas novadā par vienu sakoptu tūrisma objektu ir kļuvis vairāk. Sakopta, gaumīga, tīra vieta priecēs gan pašus, gan viesus vai vienkārši garāmgājējus. Realizētais projekts kalpos daudzus gadus, priecējot sabiedrību. Tas bija arī kā stimuls pagasta iedzīvotājiem veikt teritorijas labiekārtošanu pie novadnieces, dzejnieces Marijas Andžānes piemiņas akmens, sagaidot Latvijas 100 gadi un latgaliešu dzejnieces Marijas Andžānes 110 dzimšanas dienu.

 

Gribu pateikt paldies Dagdas novada pašvaldībai par iespēju piedalīties projektā, gūt atbalstu. Paldies visiem, kuri strādāja pie projekta izstrādes un  realizācijas!

 

 Projekta vadītāja

Jadviga Ceicāne