„Soliņi, kas aicina!”

Ir pabeigta Dagdas katoļu draudzes projekta „ Soliņi,  kas aicina!” realizācija.

Dagdas novada pašvaldības projektu pieteikumu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2018” tika atbalstīta ideja par baznīcas dārza pilnveidošanu un jaunu solu uzstādīšanu.

Projekta mērķis bija popularizēt Dagdas kultūrvēsturisko mantojumu un sakrālo kultūru, labiekārtojot Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas vidi, t.i. atjaunojot baznīcas dārza pievilcību.

Sakopta baznīcas apkārtne veido tās tēlu un atstāj patīkamu iespaidu par Dagdas pilsētu. Baznīcu apmeklē ne tikai pilsētas un novada iedzīvotāji, bet arī svinību un pasākumu (kristību, laulību, svētku dievkalpojumu, garīgās mūzikas koncertu u.c.) dalībnieki no citiem novadiem un valstīm, svētceļnieki un tūristi. Liela daļa apmeklētāju ir vecāki cilvēki, arī ģimenes ar bērniem, kam ir nepieciešams atpūtas brīdis baznīcas dārzā. Vecos iepuvušo koka dēļu solus uz betona klučiem vēlējāmies nomainīt ar mūsdienīgiem metāla soliem, kas nodrošinās ilgtspējīgu lietošanu un samazinās uzturēšanas izmaksas. Iestādītie košumkrūmi un puķu dobes papildinās baznīcas dārza zaļo rotu un priecēs acis.

Solus izgatavoja SIA GSK prasmīgie meistari, bet uzstādīt palīdzēja SIA Valmeks darbinieki. Košumkrūmus un ziedu stādus sarūpēja projekta grupas locekles.

Projekta kopējās izmaksas ir 1000 eiro, no kurām  499,15 eiro ir pašvaldības līdzfinansējums naudas izteiksmē un 500,85 eiro nemateriālais ieguldījums.

Paldies pašvaldībai par doto iespēju un projekta grupas lielajiem un mazajiem dalībniekiem par atsaucību un darbošanos baznīcas dārza labiekārtošanā. Lai radošā enerģija, veiksme un ticība kopības spēkam ļauj darīt lielas lietas!

 

Projekta “Soliņi, kas aicina!” vadītāja Ruta Daniļeviča