Sporta laukuma labiekārtošana Andzeļos.

Jauniešu biedrība “OrhidejasS”  piedalījās Dagdas novada pašvaldības izsludinātā projektu konkursā "Sabiedrība ar dvēseli " un šajā gadā īstenoja projektu “Sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana Andzeļu ciemā”.

 

Projekta mērķis un uzdevumi - labiekārtot sporta un atpūtas laukumu, rast iespēju dažādām Andzeļu ciema iedzīvotāju grupām pilnveidot savu brīvo laiku, gūt iespēju nodarboties ar sportu, popularizēt ciema iedzīvotāju vidū veselīgu dzīvesveidu.

 

Projekta īstenošanai pašvaldība piešķīra 500 EUR. Tika iegādāti žoga paneļi, stabi un vārti. 

Projekta rezultātā tika demontēts vecs žogs ar stabiem. Uzstādīti jauni žoga paneļi. Sporta laukuma  teritorijas labiekārtošana  tika veikta pašu spēkiem, ieguldot laiku un cilvēkresursus. Brīvprātīgais darbs tika ieguldīts arī žoga piegādei.

 

Esam lepni un gandarīti par paveikto darbu, jo nodarboties ar sportu labiekārtotā sporta laukuma teritorijā ir ērti un komfortabli. Pēc jaunā žoga uzstādīšanas,  jauniešu centra teritorija izskatās daudz skaistāka un drošāka.  

 

Biedrība “OrhidejasS” pateicas Dagdas novada pašvaldībai, Andzeļu pagasta pārvaldes vadītājai Leontīnai Žeimotei, komunālās saimniecības vadītājam Arvīdam Kuricam, kā arī visiem brīvprātīgajiem jauniešiem un pagasta iedzīvotājiem.

 

Anna Sevastjanova

Projekta vadītāja

 

12.09.2018