Daudzdzīvokļu mājas Asūnes ielā 2, Dagdā gājēju ietves renovācija un teritorijas apzaļumošana

Dagdas iedzīvotāju grupa “Daudzdzīvokļu mājas Asūnes ielā 2 iedzīvotāji” pašvaldības projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2020” ietvaros saņēma līdzfinansējumu 500.00 EUR apmērā un veiksmīgi realizēja projektu “Daudzdzīvokļu mājas Asūnes ielā 2, Dagdā gājēju ietves renovācija un teritorijas apzaļumošana”. Projekta īstenošanas rezultātā mājas Asūnes ielā 2, Dagdā pagalmā tika demontētas vecās ietves betona apmales un uzstādītas jaunās ietves abās pusēs aptuveni 50 m garumā, ietves virsmas segums tika apstrādāts ar bitumu un šķembām. Projekta mērķa sasniegšanas rezultātā ir likvidētas vecajā segumā izveidojušās bedres, plaisas, sadrupušas malas. Līdz ar to mājas iedzīvotāji un mājas viesi droši un ērti var pārvietoties šajā teritorijā. Tika sakārtota arī ietvei pieguļošā teritorija. Renovēta ietve un sakārtota teritorija uzlabo arī pilsētas kopējo vizuālo tēlu un parāda labo piemēru arī citām mājām pilsētā ar projektu palīdzību uzlabot pilsētas infrastruktūru.

Mājas Asūnes ielā 2 iedzīvotāji izsaka pateicību Dagdas novada pašvaldībai par projekta atbalstīšanu un piešķirto finansējumu tā realizēšanai.