Piebraucamā ceļa rekonstrukcija un stāvlaukuma ierīkošana Brīvības ielā 1, Dagdā

Brīvības ielas 1 iedzīvotāji īstenoja pašvaldības projektu “Sabiedrība ar dvēseli 2021”. Projekta ietvaros iedzīvotāji rekonstruēja mājas piebraucamo ceļu, likvidējot vairāku gadu laikā izveidojušās bedres un izveidoja papildus stāvlaukumu automašīnu novietošanai.

Realizējot projektu tika aizbērti grāvji, kas atrodas blakus daudzdzīvokļa namam, izlīdzināts un izveidots plānotais stāvlaukums. Tika likvidētas asfaltā izveidojušās bedres. Rezultātā tika sakopts mājas Brīvības iela 1 vizuālais tēls un labiekārtots pagalms.

Pateicoties šim projektam iedzīvotāji vairs nebojā savas automašīnas lietojot piemājas ceļu, Sarkanā krusta apmeklētājiem un mājas iedzīvotājiem ir iespēja piebraukt un novietot savu automašīnu jaunizveidotajā stāvlaukumā.

Brīvības ielas 1 iedzīvotāji ir pateicīgi Dagdas novada pašvaldībai par atbalstu un iespēju sakopt un labiekārtot savu pagalmu, uzlabojot dzīves kvalitāti.

 

Projekta vadītāja un foto autors

Iveta Malinovska