Projekts “Deja vieno visus”

Deju kolektīvs “Bukmuiža” piedalījās izsludinātajā projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” un īstenoja projektu “Deja vieno visus”.

Kolektīvs ir jauns, bet ļoti tiecas uzlabot ne tikai māksliniecisko sniegumu un dejas meistarību, bet arī pilnveidot savu vizuālo tēlu. Dejotājiem ir svarīgi ne tikai skatuves, bet arī mēģinājuma tērpi, kuri, nereti ir tie, kas rada pirmo priekšstatu par kolektīvu.

  Kolektīva logotipu dalībnieki bija izstrādājuši jau iepriekš, tāpēc atlika vien to uzlikt uz tērpa. Meitenes sašuva kreklus, bet puiši nodarbojās ar tautas tērpu statīva izgatavošanu.

 Esam gandarīti, ka mūsu ideja spēja ieinteresēt un pārliecināt konkursa komisiju, kā rezultātā kolektīvs ieguva pašvaldības finansējumu ieceres īstenošanai! Par piešķirtajiem līdzekļiem tapa 22 mēģinājuma tērpi (12 meiteņu komplekti un 10 puišu komplekti) un pārvietojamais tērpu statīvs.

 

Projekta vadītāja

Sanita Karpoviča