Projekts "Paradīzes stūrītis"

JIC jauno vecāku atbalsta grupa piedalījās Dagdas novada pašvaldības 2021.gada 29.martā  izsludinātajā  projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli – 2021”.

Maijā saņēmām labu ziņu, ka iesniegtais projekts ,,Paradīzes stūrītis” tika apstiprināts.

Projekta mērķis bija attīstīt kultūrvēsturiskās piemiņas vietu - Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas dārza teritorijas pievilcību un rosināt Dagdas novada jauniešu vēlmi uzlabot savu un pārējās sabiedrības dzīves vidi.

Pateicoties brīvprātīgiem JIC jauniešiem un JIC jauno vecāku atbalsta grupai, Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas teritorijā bija veikti atjaunošanas un labiekārtošanas darbi - iestādītas 12 ābeles, kas simbolizēs 12 apustuļus, kā arī zemapstādījumi: puķes un košumkrūmi. Baznīcas dārzā (jauno stādījumu vietā) bija ierīkots ,,Paradīzes stūrītis” - uzstādītas dekoratīvās figūras: ,,Ādams un Ieva”, dekoratīva strūklaka, dārza soliņi un galds.

Jaunizveidoto ,,Paradīzes stūrīti” varēs izmantot ikviens baznīcas apmeklētājs – mūsu novada bērni, jaunieši un viņu vecāki/vecvecāki, kā arī tūristi un ikviens cilvēks, kurš pēc dievkalpojuma vai cita veida baznīcas apmeklējuma vēlēsies dziļāk izjust garīgo piepildījumu.

 

 

Ilona Mūrniece

Projekta vadītāja