Projekts „ Žoga uzstādīšana Grižanku kapos”

Rudušku Vecticībnieku draudze piedalījās Dagas novada pašvaldības 2021. gada 29. martā izsludinātajā projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli  2021”.

Projekts „ Žoga uzstādīšana Grižanku kapos” tika apstiprināts 2021. gada maijā. Projekta mērķis bija uzstādīt jaunu žogu ap Grižanku kapiem un sakopt kapu teritoriju.

Pateicoties vecticībnieku draudzes brīvprātīgo grupai, Grižanku kapu teritorija tika sakopta, ap teritoriju tika uzstādīts jauns žogs 300m garumā un žoga vārti, pie žogu vārtiem tika iestādītas tūjas.

Sakoptā kapu teritorija kalpos visiem Krāslavas novadā dzīvojošiem cilvēkiem, kā arī iebraucējiem, kas atbrauc sakopt savu senču kapavietu.

 

Jevstafija Kolīte

Projekta vadītāja