Aktīvs un veselīgs dzīvesveids jauniešiem

Jau rīt,  2015.gada 14.jūlijā, sāksies Dagdas novada pašvaldības projekta „Aktīvs un veselīgs dzīvesveids jauniešiem” aktivitātes.

 

Projekta mērķis: rosināt Dagdas novada jauniešus iesaistīties pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs un veicināt viņu piederīguma apziņu novadam, vienlaikus attīstot jauniešu veselīga dzīvesveida paradumus un iesaistot neformālās izglītības aktivitātēs. Galvenie pasākumi: āra dzīves pamatiemaņu apgūšana; dzīvošana teltī un atpūta pie ugunskura ģitārspēles pavadījumā; koku pētīšana un piedzīvojumu nakts trase pa Dagdas Muižas parku; āra spēles komunicēšanas, grupas saliedēšanas prasmju attīstībai.

 

Mērķauditorija: 25 jauniešu līderi (vecumā no 15–18 gadiem) – pa 2 jaunieši no katra pagasta un 5 Dagdas pilsētas dalībnieki. Projekta aktivitāšu vadīšanu nodrošinās Dagdas JIC vadītāja, 11 jaunatnes darbinieki, 5 brīvprātīgie jaunieši, centrs „Pakalnieši” un sporta tūrisma pulciņa skolotājs. Jauniešu līderi kļūs par vienaudžu izglītotājiem, kuri kopā ar jaunatnes darbiniekiem mudinās novada jauniešus aktīvai āra atpūtai un veselīgam dzīvesveidam. Dagdas novadā aizsāksies jaunas āra aktivitāšu tradīcijas tieši neformālās izglītības sfērā.

Projekta kopējās izmaksas ir 4000.00 EUR

 

„Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. ”

 

Informāciju sagatavoja

Aļona Matvejeva

Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu koordinatore

13.07.2015.