Arheoloģijas pieminekļu digitalizēšana

Saņemts finansējums 23 arheoloģijas pieminekļu digitalizēšanai Dagdas novadā

 

2014.gada 14. novembrī Dagdas novada pašvaldība ar Valsts Kultūras Pieminekļu Aizsardzības Inspekciju parakstīja līgumu par „Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmu 2014.gadam”, kuras ietvaros LU aģentūra LU Latvijas vēstures institūts sagatavos materiālu Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauto valsts nozīmes arheoloģisko pieminekļu teritoriju digitalizāciju, veicot 23 pieminekļu apsekošanu dabā, fotofiksāciju un situācijas aprakstu sastādīšanu. 

 

Programmas „Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmu 2014.gadam” ietvaros 23 arheoloģijas pieminekļu teritoriju digitalizēšanai saņemts finansējums 3910,- euro apmērā.

 

Ligita Nagļa

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

04.12.2014.