Asūnes jaunieši apzina savu dzimto vietu

Biedrība “Ašo kompānija” atsaucās uz Dagdas JIC jauniešu  aicinājumu iesaistīties savas dzimtās puses izpētes ekspedīcijā, kas notika LVAF projekta “Dabas vērtību apzināšana un cieņpilnas attieksmes veidošana Latvijas austrumu pierobežas jauniešu lokā”  ietvaros.

 

3.martā, saulainajā ziemas pēcpusdienā, 9 drosmīgie jaunieši, kas nebaidās ziemas salus un dzestros vējus, slēpojot, devās pētīt sava dzimtā Asūnes pagasta kultūras un dabas objektus.

 

Sākumā jaunieši apskatīja kā paaudzies pirms gada stādītais ozols. Cerēsim, ka bargie sali nebūs nodarījuši pāri mazajam ozoliņam un pavasarī tas modīsies, dzenot zaļās lapiņas! Tālāk slēpotāji devās līdz Asūnes Svētā Krusta paaugstināšanas Romas katoļu baznīcai, kas ir 200 gadus veca mūra ēka. 

 

Dodoties pāri Asūnīcas upei, jaunieši iegriezās “Baznīcas kalniņā”, kur  viduslaikos bija  pirmā koka baznīca, ko cēla jezuīti 1680.gadā ar Prūsijas karaļa gādību, bet vēlāk tā nodegusi. Šajā vietā atrodas vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis - Asūnes viduslaiku kapsēta. Tagad te uzstādīta piemiņas zīme ‘Pyrmōs Osyunas katoļu draudzes bazneicas Sventars”, jo šajā vietā ir sākusies latgaliešu rakstu valoda (pirmo reizi evaņģēlijs tika iztulkots latgaliski).

 

Netālu no šīs vēsturiskās vietas atrodas jauniešu un tūristu iemīļots Asūnes ciema parks “Mīlestības taka”, kur vasarā zied dažādi košumkrūmi un puķes, bet ziemā šo parku mundri sargā 2 pūces.

 

Tālāk jaunieši slēpoja uz Asūnes Lielo un Mazo ezeru. Šie ezeri kopš  2004. gada iekļauti dabas liegumā. Vasarā tie ir aizauguši un ar grūti pieejamiem krastiem, kas atrodas dienvidos no Asūnes ciema. Pavasarī savas ligzdas šo ezeru krastos vij aizsargājamais putns - melnais zīriņš. Bet ziemā uz šī ezera sniegā redzamas ne tikai makšķernieku, bet arī daudzu dzīvnieku atstātās pēdas.

 

Slēpojot gar Mazo Asūnes ezeru, uz Asūnes un Robežnieku pagastu robežas, jaunieši atrada un izmērīja vecos dižozolus: viens ozols pie pamatnes bija  4,90 m liels un 1,20 m augstumā – 4,06 m;  otrs - pie pamatnes – 4,06 m, 1,20 m augstumā – 3,95 m.

 

Maršruta noslēgumā jaunieši uz ugunskura cepa desiņas un mielojās ar karstu zāļu tēju, daloties ar iespaidiem un  redzēto.

 

Jauniešu vārdā pateicos VIKC ”Ķepa” vadītājai Regīnai Stepiņai un Asūnes pagasta šoferītim Vladimiram  Žuravskim par atbalstu!

 

Olga Lukjanska

JB “Ašo kompānija” vadītāja   

08.03.2018.