Dabas vides spēļu turnīri

Dabas vides spēļu turnīri LVAF projekta “Dabas vērtību apzināšana un cieņpilnas attieksmes veidošana Latvijas austrumu pierobežas jauniešu lokā” ietvaros.

LVAF projekta “Dabas vērtību apzināšana un cieņpilnas attieksmes veidošana Latvijas austrumu pierobežas jauniešu lokā” ietvaros Andrupenes, Andzeļu, Bērziņu un Dagdas jauniešu centriem tika iegādātas dabaszinātņu eksperimentu, ekoloģiskās šķirošanas un otrreizējās pārstrādes spēles 720,- EUR vērtībā.

          

Pagājušajā nedēļā četru dienu garumā visos Dagdas novada jauniešu centros brīvprātīgie jaunieši organizēja dabas vides spēļu turnīrus "Izskaidrojot citiem, iepazīstam paši!”. Pirmajā dienā jaunieši iepazina spēļu noteikumus, kā arī darbojās praktiski, veicot daudzveidīgos dabaszinātņu eksperimentus. Nākošajās dienās brīvprātīgie palīgi izzinošajās aktivitātēs prasmīgi iesaistīja arī Centra jaunākos apmeklētājus - sākumskolas vecuma bērnus, kuri ar prieku un interesi piedalījās visās piedāvātajās aktivitātēs, iepazīstot maģisko triku, ūdens, zemes un gaisa pasauli. Piemēram, Dagdas novada JICā katru dienu jaunieši iesaistīja vairāk par 10 bērniem. Turnīra beidzamajā dienā varēja izjust gan jauniešu gandarījumu par paveikto, gan arī bērnu patieso prieku par iesaistīšanos izglītojošajās nodarbēs un vēlmi arī turpmāk iepazīt dabas pasaules brīnumus un noslēpumus. Vērtējot dabas vides spēļu turnīru, Dagdas novada jauniešu centru vadītāji atzina, ka dabaszinātņu spēles un eksperimentu komplekti veicināja jauno pētnieku interesi un izpratni par elementārām dabas fiziskām un ķīmiskām parādībām.

          

15.decembra pēcpusdienā Dagdas novada jauniešu centru un biedrību dabas pētnieki - jaunieši un jaunatnes darbinieki, devās uz spēļu turnīra noslēguma pasākumu, kas tika organizēts VIKC ”Ķepa”. Kopā pasākumā piedalījās 100 dalībnieki. Andzeļu, Andrupenes, Bērziņu un Dagdas jauniešu centru dabas vides spēļu turnīru vadītāji - jaunieši, prezentēja dabaszinātņu eksperimentu, ekoloģiskās šķirošanas un otrreizējās pārstrādes spēles un dalījās iespaidos par piedzīvoto ar sava novada vienaudžiem - jauniešu biedrību aktīvistiem. Zālē bija izveidotas 10 stacijas: dabas likumu maģija, ūdens pasaules izpēte, elektroenerģijas ieguve, kukaiņu izpēte, ūdens eksperimentu laboratorija, gaisa īpašību gravitācija, eksperimenti “Uzzini visu par olu”, ekoloģiskā šķirošana un otrreizēja pārstrāde, eksperimenti “Augu safari”, “Dabas vides noslēpumi”. Sadaloties grupās pa 10 cilvēki, dalībnieki ceļoja no vienas stacijas uz otru. Jaunieši, praktiski darbojoties, veica vairākus eksperimentus saistītus ar ūdeni, gaisu un dabas produktiem, kā arī mēģināja iegūt elektroenerģiju no dabiskiem izejmateriāliem un aktīvi diskutēja par maģisko triku noslēpumiem. Lai gan praktiski darboties ūdens pasaules izpētē un veikt eksperimentus “Augu safari” jauniešiem nesanāca, jo tādas aktivitātes ir veicamas pavasara/vasaras mēnešos, tomēr viņi tika informēti par šo izzinošo spēļu komplektu brīnišķīgām iespējām. Pasākuma dalībnieki - jaunieši un jaunatnes darbinieki, vienojās arī par to, ka izzināt daudzveidīgo dabas pasauli, izmantojot mikroskopu, šoreiz nebūtu pareizi, jo dalībnieku skaits (100 cilvēki) ir pārāk liels. Daudz lietderīgāk darboties ar mikroskopu ir atsevišķās nodarbībās, kad klase dodas izzinošajā ekskursijā uz VIKC “Ķepu”. Savukārt  darbošanās ar mikroskopu veiksmīgi aizstāja dabas vides izziņas spēle, ko prasmīgi vadīja jauniešu biedrības “Ašo kompānija” vadītāja Olga Lukjanska un viņas brīvprātīgie palīgi: A.Kekere un E. Stepiņš.

          

Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki tika aicināti pie kopgalda - vakariņās, kur dalījās iespaidos un radīja jaunas idejas dabas vides izzinošo/aizsargājamo aktivitāšu īstenošanai savā novadā.  

 

Par viesmīlīgu uzņemšanu un gardām vakariņām pasākuma dalībnieki pateicas VIKC “Ķepa” vadītājai Reģīnai Stepiņai un pavārēm: Rita Škrabai un Elitai Pontagai. Paldies Dagdas novada pašvaldībai un pagastu pārvaldēm par transporta nodrošināšanu dalībnieku nokļūšanai uz VIKC “Ķepa”.    

 

A.Odiņeca

Dagdas novada JIC vadītāja

18.12.2017.