Dagdas novada jaunieši izzinošajā ekskursijā iepazīst Ciblas novada dabu

LVAF projekta “Dabas vērtību apzināšana un cieņpilnas attieksmes veidošana Latvijas austrumu pierobežas jauniešu lokā” ietvaros, š.g. 5.maijā, Konstantinovas, Asūnes, Andrupenes, Andzeļu, Ezernieku pagasta un Dagdas jaunieši devās izzinošajā ekskursijā uz Ciblas novadu, lai apskatītu un iegūtu informāciju par Eversmuižu, kā arī iepazītu vietējās dabas nozīmīgākās vietas. 

Pirmais apskates objekts bija Eversmuiža, kur mūs sagaidīja Ciblas novada jauniešu centra vadītājs Aldis Tihovskis, viņa jaunieši un Ciblas novadpētniecības muzeja gide Malvīne Loce. Ekskursijas sākumā mēs visi kopā ieturējām gardu maltīti. Pēc brokastīm dalībniekus gaidīja M. Loces kundzes aizraujošs stāstījums. Mums bija interesanti uzzināt, ka poļu magnāts K. Karnickis 17.gs. uzcēla mūra muižas pili un ka tās kompleksā ietilpst arī kalpu māja, dažas saimniecības ēkas un muižas parks. Vēl mēs ieguvām informāciju par vienu no vecākajām baznīcām Latgalē- Eversmuižas Sv. Andreja Romas katoļu baznīcu. Pēc gides burvīgā stāstījuma mēs devāmies uz  Ciblas kultūrvēstures un dabas taku, kas iepazīstināja mūs ar noslēpumaino akmeņu stāstu, straujo upīti un virvju tiltu. Protams, ka mēs ieguvām arī noderīgu informāciju par  Ciblas kapu kalnu-pilskalnu, kas atrodas iepretim Eversmuižai. Pēc tam mēs braucām uz Kurjanovas ezeru. Ciblas jaunieši pastāstīja mums par to,  kādas zivis mīt ezerā, cik grāvju tajā ietek, un ka šis ezers ir viens no nedaudziem Latvijas ezeriem, kurā sastopams liels īpaši aizsargājamo biotopu un augu sugu skaits. Interesanti, ka šogad Kurjanovas ezerā ielaidīs 2000 līdaku! Ekskursijas nobeigumā mēs aizbraucām uz Ciblas peintbola laukumu. Tur mēs  pavadījām brīnišķīgu laiku dabā, sarunājoties ar jauniem draugiem, ēdot, spēlējot volejbolu un lēkājot uz batuta.

Ekskursijā pavadīts laiks bija ļoti interesants un noderīgs. Šī ekskursija mums visiem ļoti patika. Katra iegūtā informācija ieviesa mūsu sirdīs vēl vairāk lepnuma par to, ka burvīgie dabas objekti atrodas mūsu dzimtenē! Ekskursija deva mums iespēju saprast, ka Latvijā ir daudz skaistu vietu, kuras, tiešām, ir vērts iepazīt!

 

Ekskursijas dalībniece Lana Viļuma

 

08.05.2018.