Ekskursija uz Zilupi

5.maijā LVAF projekta “Dabas vērtību apzināšana un cieņpilnas attieksmes veidošana Latvijas austrumu pierobežas jauniešu lokā” ietvaros 36 jaunieši un jaunatnes darbinieki devās ekskursijā uz Zilupes novadu. Mēs apmeklējām trīs interesantas vietas, kuras līdz šim nebijām redzējuši.

Pirmkārt, mēs apmeklējām "Austras koku", kurš atrodas Meikšānos, Pasienes pagastā. "Austras koks" ir Latvijas tālākais austrumu punkts, kurš pirmais sveic sauli. Gide Ilga no Zilupes tūrisma un informācijas centra pastāstīja mums par šo vietu un arī par to, ko mēs redzēsim tālāk.

Otrkārt, mēs aizbraucām uz Draudzības kurgānu. No Ilgas stāstījuma uzzinājām, ka 1959. gadā Latvijas, Baltkrievijas un Krievijas saskares punktā, par godu tautu draudzībai Otrajā pasaules karā, tika uzbērts apmēram trīs metrus augsts uzkalns. Uzkalna virsotnē aug ozols - tautu draudzības simbols, taču to var uztvert arī kā skaistuma simbolu, jo lepni ozoli aug visās trijās kaimiņvalstīs. Uz Kurgānu no katras valsts ved koku alejas. Draudzības pakalnā no Latvijas puses var nonākt pa liepu aleju, no Krievijas – pa kļavu, bet no Baltkrievijas – pa bērzu aleju.

Tālāk mēs aizbraucām uz Grebļa kalnu. Dabas liegums "Grebļukalns" ir īpaši aizsargājama dabas teritorija kopš 1957. gada ar īpatnēju mikroklimatu un augu valsti. Vairākas, te sastopamās, augu un taureņu sugas ir ierakstītas Latvijas Sarkanajā grāmatā, to vidū - smiltāju esparsete, Ruiša pūķgalve, asinssārtā gandrene, meža silpurene. Pats kalns izveidojies pirms 14 miljoniem gadu. Grebļa kalns ir 5,4 kilometrus gara, līkumaina osu grēda. Tas ir vienīgais tāda veida objekts Latvijā. Grebļa kalnu apskalo no vienas puses Šešķu ezers no otras - Pintu ezers. Kalna nogāzes te ir stāvas, un saules stari vasaras vidū apspīd tās gandrīz perpendikulāri. Bet paša kalna virsotne ir vien no piecus līdz septiņus metrus plata.

Ekskursija beidzās ar garšīgām pusdienām, jaukām rotaļām un gandarījumu par lietderīgi pavadīto dienu.

Esam pateicīgi visiem Dagdas novada jaunatnes darbiniekiem un VIKC “Ķepa” vadītājai Regīnai Stepiņai par ekskursijas organizēšanu, gidei Ilgai - par jauku, saturīgu stāstījumu!

 

Visu Dagdas novada jauniešu vārdā - Džesika Ruža un Viktorija Andronova.

 

07.05.2018.