Ekspedīcijā iepazīst novadu

2018.gada janvārī Dagdas novada Jauniešu centros un biedrībās tika pētīta informācija par nozīmīgākajiem vietējiem dabas objektiem, lai slēpojot varētu doties ekspedīcijā un apzināt dabas burvīgākās vietas savā dzimtajā pusē.

 

Maršrutu izstrādē tika pieaicināti arī Dagdas novada Tūrisma informācijas centra speciālisti I.Soloha un O.Rutka.   

                                                                

20. februārī ekspedīciju pa Dagdas muižas parku un Dagdas pilskalnu uzsāka Dagdas novada JIC un JB ”Dagne” jaunieši. Ekspedīcijas laikā dalībnieki izvēlējās, viņuprāt, burvīgākos dabas ainavas skatus, kurus fotografēja un filmēja, lai pēc tam izveidotu prezentāciju/video un ekspedīcijas noslēguma pasākumā VIKC “Ķepa” to prezentētu saviem vienaudžiem.

          

Pēc veiksmīgas slēpošanas jaunieši mielojās ar garšīgām pankūkām un malkoja silto tēju,  ko bija sarūpējušas JIC “Parka rozes” kulinārijas pulciņa dalībnieces Linda Margeviča un Anastasija Loce, kā arī pārrunāja slēpošanas laikā piedzīvoto. Pēc jauniešu atziņām varēja spriest, ka slēpošana ir labs un interesants brīvā laika pavadīšanas veids, kas atjauno enerģiju, uzlabo noskaņojumu un paver iespēju saskatīt vietējās dabas burvīgos skatus ziemas nokrāsās.

           

Projektā ir paredzēts, ka ekspedīcijā “Nozīmīgāko vietējo dabas objektu apzināšana slēpojot” tiks iesaistīti visi Dagdas novada Jauniešu centri un biedrības. Veselīgu, drošu un izzinošu ekspedīciju vēlot, Dagdas jaunieši stafeti nodeva Andzeļu Bērnu un jauniešu centra un biedrības “OrhidejasS” dalībniekiem.

           

Paldies jauniešiem Ritai Šukelei, Danai Grebņovai, Lindai Margevičai, Anastasijai Locei, Jurim Kartenko, Jānim Ciganovičam par atsaucību un dalību pasākumā, kā arī Dagdas novada TIC speciālistiem – I. Solohai un O. Rutkai par atbalstu maršrutu izstrādē!

           

Īpašs paldies Nikodemam Kartenko par aktīvu dalību maršruta izstrādē un ekspedīcijas organizēšanā un Jurijam Lovčinovskim par filmēšanu ekspedīcijas laikā!

 

A.Odiņeca

Dagdas novada JIC vadītāja

22.02.2018.