Dagdas novada jauniešu valstsgribas un valsts piederības apziņas stiprināšana

Dagdas novada jauniešu velobrauciens veltīts Latvijas 100 gadu jubilejai

 

Šī gada pavasarī mūsu novada jaunieši saņēma priecīgu ziņu - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra atbalstīja Dagdas novada pašvaldības iesniegto projektu “Dagdas novada jauniešu valstsgribas un valsts piederības apziņas stiprināšana”.

 

Projekta mērķis: izmantojot neformālās mācīšanās metodes, mudināt jauniešus izzināt novada kultūru, vēsturi un dabu, tādējādi veicinot Dagdas novada jauniešu iesaistīšanos pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs un stiprinot viņu valststgribu, piederības apziņu Dagdas novadam un Latvijas valstij. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Projekta rezultātā tika nopirkti 10 velosipēdi un drošības aprīkojums: ķiveres un atstarojošās vestes. Tas ļāva īstenot vienu no galvenajām projekta aktivitātēm - Latvijas jubilejai veltītu velobraucienu pa Dagdas novadu. Velobraucienā tika iesaistītas visas (desmit) mūsu novada jauniešu biedrības, kopā 100 jaunieši. Braucot ar velosipēdiem no viena pagasta uz otru, jaunieši filmēja gan, viņuprāt, nozīmīgākos apskates objektus, gan tikšanos ar vietējiem iedzīvotājiem, kuri stāstīja par sava pagasta/pilsētas spilgtākiem kultūrvēsturiskiem notikumiem un personībām, gan arī pašu jauniešu atstāstījumu par jauniegūto informāciju. Jauniešu izveidotā filma būs arī kā dāvana Latvijas 100 gadu jubilejai.

 

Projekta ietvaros jauniešu biedrību biedri tika iesaistīti arī citā nozīmīgā aktivitātē, kuras laikā Dagdas pilsētā un mūsu novada katrā pagastā tika iestādīts ozols kā Tēvzemes mīlestības apliecinājums un Latvijas spēka simbols.

 

Projektā iesaistītie dalībnieki 14. jūlija vakarpusē pulcējās JIC “Parka rozes” uz projekta noslēguma pasākumu, kurā tika demonstrēta projekta laikā jauniešu izveidotā videofilma.

 

Dagdas novada jauniešu vārdā, izsaku sirsnīgu paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai par projekta atbalstīšanu un Dagdas novada pašvaldībai, īpaši plānošanas nodaļas speciālistei Tatjanai Mundai, par projekta pieteikuma izstrādi un īstenošanu.

 

Īpašs paldies Dagdas novada jauniešu biedrību vadītājiem: T. Šangelei, A. Sevastjanovai, S. Karpovičai, I. Žilinskai, S. Drozdovai, J. Moisejenokam, O. Lukjanskai, G. Radeļickai. Paldies visiem projekta atbalstītājiem: muzeja “Andrupenes lauku sēta” vadītājai S. Pauliņai, Andrupenes TN vadītājam D. Platacim, Andzeļu pagasta TN vadītājai Ļ. Beitānei, Asūnes pagasta iedzīvotājai A. Maļinovskai un TN vadītājai O. Lukjanskai, Bērziņu pagasta iedzīvotājai H.Vaivodei, pagasta pārvaldes vadītājai R. Demidai un tautas bibliotēkas vadītājai O. Brenčai, Ezernieku Saieta nama vadītājai L.Vaivodei, Svariņu pagasta TN vadītājai E. Šļahotai, tautas bibliotēkas vadītājai L.Paskačimai un autobusa šoferim A.Vaicuļevičam, Šķaunes pagasta tautas bibliotēkas vadītājai J. Jermakovičai, Konstantinovas pagasta tautas bibliotēkas vadītājai I. Augustovai un TN vadītājai G. Radelickai un Dagdas novada tautas bibliotēkas vadītājai M. Aņisimovai.

 

A.Odiņeca

Dagdas novada JIC vadītāja

18.07.2016.