Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Dagdas ezeram un Ežezeram Dagdas novadā


Taps ekspluatācijas noteikumi Dagdas ezeram un Ežezeram

Ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF)  padomes 2018.gada 01.marta sēdes lēmumu tika apstiprināts Dagdas novada pašvaldības projekts “Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Dagdas ezeram un Ežezeram Dagdas novadā” (Reģ.Nr.1-08/73/2018).

Projekta pieteikums tika iesniegts projektu konkursa vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība”, aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība”, apakšaktivitātē “3.1. plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai”.

Projekta īstermiņa mērķis: izstrādāt Dagdas ezera un Ežezera ekspluatācijas noteikumus, savukārt ilgtermiņa mērķis ir saglabāt un uzlabot Dagdas ezera un Ežezera ekoloģisko stāvokli. Tiks veikta zivju augšanas un barošanās paradumu, barības bāzes, kā arī ūdens ekoloģiskās kvalitātes novērtēšana abos ezeros, lai papildinātu pieejamo informāciju un secīgi tajā balstītu nākotnes resursu apsaimniekošanas stratēģiju.

Dagdas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar nodibinājumu “Vides risinājumu institūts” par ekspluatācijas noteikumu izstrādi minētajiem ezeriem. Līguma termiņš ir līdz 2019.gada 30.martam.

________________________________________________________________________________________________

Projekta kopējās izmaksas 9015,00 EUR

Piešķirtais finansējums no LVAF: 9015,00 EUR (100%)


Projekta kontaktpersona:

Olga Gekiša

Projektu koordinators

tel.65681437

olga.gekisa@dagda.lv