Sporta inventāra iegāde Dagdas novada vispārējās izglītības iestādēs

Dagdas novadā veiksmīgi realizēts projekts „Sporta inventāra iegāde Dagdas novada vispārējās izglītības iestādēs”

 

Dagdas novada pašvaldība piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” un, iekļūstot 27 atbalstīto projektu skaitā (no 92),  uzsāka projekta realizāciju.

 

Projekta mērķis ir pilnveidot un attīstīt vispārējās izglītības iestāžu mācību priekšmeta „Sports” un interešu izglītības programmu kvalitāti, kas veidotu izglītojamos izpratni par nepieciešamību attīstīties vispusēji, ieaudzinātu tajos vēlmi piedalīties sporta nodarbībās, lai pilnveidotu savu ķermeni un garu. Projekta mērķa sasniegšanai svarīga loma ir atbilstoša un kvalitatīva inventāra izmantošana, lai varētu attīstīt nepieciešamo iemaņu loku, aptvert sava ķermeņa  spējas un uzlabot tās.

 

Projekta kopējais finansējums ir 8135,93 EUR, no kuriem 50% ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums un atlikušie 50% ir Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums. Projekta rezultātā septiņas Dagdas novada vispārējās izglītības iestādes – Dagdas vidusskola, Ezernieku vidusskola, Andrupenes pamatskola, Asūnes pamatskola, Andzeļu pamatskola, Šķaunes pamatskola un Konstantinovas sākumskola, ieguva tiem nepieciešamo sporta inventāru. Līdz ar to visi novada vispārējo izglītības iestāžu audzēkņi ieguva iespēju darboties ar jaunu, modernu sporta inventāru, attīstot savas spējas un iemaņas. Sporta inventāra piegādi veica SIA „RANTZOWS SPORT”.

 

Paldies visiem, kuri iesaistījās projekta realizēšanā.

 

Artjoms Gekišs

Dagdas novada pašvaldības

projektu koordinators

23.09.2014.