Lauksaimniecības speciālisti

 

Novads, pagasts Vārds, uzvārds kontaktinformācija

Krāslavas novads, 

Andrupenes pagasts

Valentīna Avgustova

29151732
avgustovavalentina@inbox.lv

Pirmdiena, trešdiena, ceturtdiena

8:30 - 14:00
 

Krāslavas novads,
Asūnes, Ķepovas pagasti
Valentīna Voronova 22316076
valentina.voronova@eurorisk.lv
Krāslavas novads,
Aulejas pagasts
Janīna Vanaga 28652026;       26352336
janina.vanaga@inbox.lv
 
Krāslavas novads
LAK
Valentīna Avgustova

29151732
avgustovavalentina@inbox.lv

Otrdiena un Piektdiena

8:00 - 14:00
 
Krāslavas novads
Kastuļinas pagasts
Marija Fedotova 26316485
marija.fedotova@inbox.lv
Preiļu novads
LAK
Silvija Podskočija 26263790
silvija1408@inbox.lv
 
 
Krāslavas novads,
Indras pagasts
Valentīna Bārtule 29399640
ovecka@inbox.lv
 
Krāslavas novads,
Izvaltas pagasts
Aija   Japina 29156359
aijajapina10@inbox.lv
 
Krāslavas novads,
Kalniešu pagasts
Līvija Petročenko 29403600
livija5644438@inbox.lv
 
Krāslavas novads, Kombuļu pagasts Tatjana Ļaksa 29179212
tatjana_kombuli@inbox.lv
 
Krāslavas novads, Piedrujas pagasts Vija Abrosimova 22041432
 vija.abrosimova@inbox.lv
Krāslavas  novads, Robežnieku pagasts Vera Biriņa 26300826
verinai@inbox.lv
 
Krāslavas novads 
LAK
Viktorija Lene 29357269
viktorija.lene@llkc.lv
 
Krāslavas novads, Šķaunes pagasts Antoņina Adileviča 29320646
antonina.adilevica@inbox.lv
 
Krāslavas novads, Ūdrīšu pagasts Artūrs Pavļukevičs 25909636
arturs.pavlukevics@llkc.lv