Makšķerēšanas licences un līgumi

 Zivsaimniecības vadītājs p.i. Viktors Kiselevskis.


Pieņemšanas laiks:


piektdienās 09:00 - 12.00

Adrese : Dagdā, Skolas ielā 6;

Tālr. informācijai: 656 81 727;  2 56 28 885

Par licencēto makšķerēšanu Ežezerā, Dagdas, Kaitras un Kairīšu ezeros

Dagdas novada pašvaldība informē, ka Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošie noteikumi Nr.2017/6 „Par licencēto makšķerēšanu Ežezerā, Dagdas, Kaitras un Kairīšu ezeros” zaudēs spēku no 01.01.2021.

Augstāk minētajos ezeros ar 2021.gada 1.janvāri makšķerēšana būs atļauta makšķerniekiem, kuriem ir derīga makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte.

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte nav nepieciešama personām, kas jaunākas par 16 gadiem un vecākas par 65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti.

 

APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes

2013.gada 19.septembra sēdē

(prot. Nr.16, 5.§, 7.p.)

 

Zvejas rīku limita vienas vienības maksa

Dagdas novada administratīvajā teritorijā esošajos iekšējos ūdeņos

no 01.10.2013.

 

 

Nr.

 

 

Pakalpojuma nosaukums

 

Mērvienība

Cena (LVL)

Cena (EUR)

bez PVN

PVN (21%)

ar PVN

bez PVN

PVN (21%)

ar PVN

1.

Zivju murds ar sētu, līdz 30 metri (iekšējos ūdeņos):

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

upēs

 

1 vienība

8,26

1,73

9,99

11,75

2,47

14,21

1.2.

ezeros

 

1 vienība

11,57

2,43

14,00

16,46

3,46

19,92

2.

Zušu murds ar sētu, līdz 30 metri:

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

upēs

 

1 vienība

24,79

5,21

30,00

35,28

7,41

42,69

2.2.

ezeros

 

1 vienība

8,26

1,73

9,99

11,75

2,47

14,21

3.

Zivju tīkls, par katriem 5 metriem (iekšējos ūdeņos):

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

ezeros

 

1 vienība

2,48

0,52

3,00

3,53

0,74

4,27

 

 

Dagdas novada pašvaldības

domes priekšsēdētāja S.Viškure