Meža dienests

Dagdas nodaļas mežziņu saraksts

Struktūrvienība

Amats

Vārds, uzvārds

Tālruņa numurs

Dagdas nodaļa

Vecākais mežzinis

Jānis Andžāns

29412200

Dagdas nodaļa

Mežzinis

Pēteris Selickis

26645045

Dagdas nodaļa

Mežzinis

Juris Lubgāns

29230308

Dagdas nodaļa

Mežzinis

Andris Babris

29208369

Dagdas nodaļa

Mežzinis

Valentīns Tiļčiks

29417555

 

Meža inventarizācijas veicēju saraksts, kuri darbojas Krāslavas novada teritorijā

 

MKPC (Jānis Dzalbs) – 26 45 95 13
Viktors Ponamarjovs– 26 40 58 96
Donāts Leikums – 26 46 58 22
ATF Forest (Edgars Friliņš) – 26 12 71 84
Taksators (Arnolds Rimšāns) – 26 12 17 33